Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Ruovesi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 126
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 518
Äänestysprosentti 38,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 749
Äänestysprosentti 2009 41,9% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 29,8 452 -6,9 -189 -0,5 -449
KOK 22,5 342 +3,9 +17 +8,6 -71
PS 14,2 215 +3,4 +26 -6,7 -407
SDP 11,5 174 -3,6 -90 -7,6 -394
VAS 11,2 170 +2,5 +18 +2,4 -91
KD 4,2 64 +2,3 +30 +2,0 0
VIHR 3,6 55 -1,3 -31 +1,3 -14
SKP 1,2 18 -0,9 -18 -0,1 -20
RKP 0,5 7 +0,1 +1 +0,5 +7
KÖY 0,4 6 +0,1 +1 +0,4 +6
ITSP 0,3 5 +0,3 +4 +0,3 +5
PIR 0,3 5 +0,3 +5 -0,1 -8
M11 0,3 4 +0,3 +4 +0,2 +1
SVR 0,1 1 +0,1 +1 -0,2 -9
E252 0,0 0 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Ruovesi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 126
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 518
Äänestysprosentti 38,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 749
Äänestysprosentti 2009 41,9% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,1 27,0 29,8 263 189 452 -6,9 -189 -0,5 -449
KOK 20,8 24,6 22,5 170 172 342 +3,9 +17 +8,6 -71
PS 11,7 17,0 14,2 96 119 215 +3,4 +26 -6,7 -407
SDP 12,6 10,2 11,5 103 71 174 -3,6 -90 -7,6 -394
VAS 10,9 11,6 11,2 89 81 170 +2,5 +18 +2,4 -91
KD 4,9 3,4 4,2 40 24 64 +2,3 +30 +2,0 0
VIHR 4,0 3,1 3,6 33 22 55 -1,3 -31 +1,3 -14
SKP 1,5 0,9 1,2 12 6 18 -0,9 -18 -0,1 -20
RKP 0,7 0,1 0,5 6 1 7 +0,1 +1 +0,5 +7
KÖY 0,4 0,4 0,4 3 3 6 +0,1 +1 +0,4 +6
ITSP 0,1 0,6 0,3 1 4 5 +0,3 +4 +0,3 +5
PIR 0,1 0,6 0,3 1 4 5 +0,3 +5 -0,1 -8
M11 0,2 0,3 0,3 2 2 4 +0,3 +4 +0,2 +1
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,2 -9
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä