Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Rusko - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 512
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 865
Äänestysprosentti 42,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 761
Äänestysprosentti 2009 42,3% Hylätyt äänet 8
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,8 499 -1,6 -1 +0,6 -345
KESK 23,1 430 +1,4 +48 +9,3 -14
PS 16,0 299 +4,0 +87 -8,4 -488
SDP 12,0 224 -4,2 -62 -5,2 -331
VAS 9,4 175 +1,1 +30 +1,8 -69
VIHR 6,9 128 +0,3 +12 +1,1 -58
KD 3,3 62 -0,2 0 +1,3 -3
RKP 1,0 18 +0,3 +6 -0,4 -26
PIR 0,5 9 +0,5 +9 +0,1 -3
M11 0,4 8 +0,4 +8 +0,1 -3
SKP 0,4 8 -0,4 -7 0,0 -4
ITSP 0,3 5 +0,1 +2 +0,2 +1
KÖY 0,0 0 -0,1 -2 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,6 -18
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Rusko - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 512
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 865
Äänestysprosentti 42,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 761
Äänestysprosentti 2009 42,3% Hylätyt äänet 8
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,3 27,0 26,8 157 342 499 -1,6 -1 +0,6 -345
KESK 25,3 22,0 23,1 151 279 430 +1,4 +48 +9,3 -14
PS 15,2 16,4 16,0 91 208 299 +4,0 +87 -8,4 -488
SDP 13,9 11,1 12,0 83 141 224 -4,2 -62 -5,2 -331
VAS 8,5 9,8 9,4 51 124 175 +1,1 +30 +1,8 -69
VIHR 7,0 6,8 6,9 42 86 128 +0,3 +12 +1,1 -58
KD 2,5 3,7 3,3 15 47 62 -0,2 0 +1,3 -3
RKP 1,0 0,9 1,0 6 12 18 +0,3 +6 -0,4 -26
PIR 0,0 0,7 0,5 0 9 9 +0,5 +9 +0,1 -3
M11 0,0 0,6 0,4 0 8 8 +0,4 +8 +0,1 -3
SKP 0,3 0,5 0,4 2 6 8 -0,4 -7 0,0 -4
ITSP 0,0 0,4 0,3 0 5 5 +0,1 +2 +0,2 +1
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -2 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,6 -18
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä