Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Säkylä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 790
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 311
Äänestysprosentti 35,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 443
Äänestysprosentti 2009 37,6% Hylätyt äänet 8
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,1 408 +3,9 +15 +10,9 -121
KOK 24,4 320 -3,6 -84 +3,9 -218
SDP 15,8 207 -4,9 -92 -7,8 -413
PS 12,3 161 +2,6 +21 -9,3 -405
VAS 8,0 105 +2,1 +20 -0,8 -127
VIHR 3,8 50 -0,4 -11 +0,4 -39
KD 2,8 37 +0,5 +3 +1,8 +10
PIR 0,5 7 +0,5 +7 +0,5 +7
ITSP 0,5 6 0,0 -1 -0,1 -11
SKP 0,3 4 +0,2 +3 +0,2 +1
RKP 0,2 2 -0,1 -1 +0,2 +2
KÖY 0,2 2 0,0 0 +0,2 +2
M11 0,2 2 +0,2 +2 +0,2 +1
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Säkylä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 790
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 311
Äänestysprosentti 35,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 443
Äänestysprosentti 2009 37,6% Hylätyt äänet 8
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,1 31,2 31,1 196 212 408 +3,9 +15 +10,9 -121
KOK 24,1 24,7 24,4 152 168 320 -3,6 -84 +3,9 -218
SDP 19,0 12,8 15,8 120 87 207 -4,9 -92 -7,8 -413
PS 10,0 14,4 12,3 63 98 161 +2,6 +21 -9,3 -405
VAS 8,4 7,6 8,0 53 52 105 +2,1 +20 -0,8 -127
VIHR 3,6 4,0 3,8 23 27 50 -0,4 -11 +0,4 -39
KD 2,4 3,2 2,8 15 22 37 +0,5 +3 +1,8 +10
PIR 0,3 0,7 0,5 2 5 7 +0,5 +7 +0,5 +7
ITSP 0,5 0,4 0,5 3 3 6 0,0 -1 -0,1 -11
SKP 0,3 0,3 0,3 2 2 4 +0,2 +3 +0,2 +1
RKP 0,0 0,3 0,2 0 2 2 -0,1 -1 +0,2 +2
KÖY 0,2 0,1 0,2 1 1 2 0,0 0 +0,2 +2
M11 0,2 0,1 0,2 1 1 2 +0,2 +2 +0,2 +1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä