Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Salla - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 242
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 239
Äänestysprosentti 36,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 282
Äänestysprosentti 2009 35,2% Hylätyt äänet 12
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 49,4 612 +3,8 +28 +9,6 -364
VAS 18,7 232 +1,6 +13 -6,3 -381
PS 13,6 168 +1,2 +10 -7,3 -343
KOK 7,3 91 -1,8 -26 +1,4 -53
SDP 5,7 71 -5,0 -67 +0,1 -65
KD 2,7 34 +0,6 +6 +1,7 +9
VIHR 1,0 12 -0,2 -3 -0,1 -16
M11 0,4 5 +0,4 +5 +0,3 +3
RKP 0,3 4 +0,1 +1 +0,2 +2
SKP 0,3 4 -0,1 -2 +0,2 +2
PIR 0,2 3 +0,2 +3 +0,2 +3
KÖY 0,2 2 -0,2 -2 +0,2 +2
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
ITSP 0,0 0 -0,1 -1 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Salla - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 242
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 239
Äänestysprosentti 36,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 282
Äänestysprosentti 2009 35,2% Hylätyt äänet 12
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,8 53,1 49,4 341 271 612 +3,8 +28 +9,6 -364
VAS 18,0 19,8 18,7 131 101 232 +1,6 +13 -6,3 -381
PS 14,1 12,7 13,6 103 65 168 +1,2 +10 -7,3 -343
KOK 8,2 6,1 7,3 60 31 91 -1,8 -26 +1,4 -53
SDP 6,9 4,1 5,7 50 21 71 -5,0 -67 +0,1 -65
KD 2,9 2,5 2,7 21 13 34 +0,6 +6 +1,7 +9
VIHR 1,1 0,8 1,0 8 4 12 -0,2 -3 -0,1 -16
M11 0,5 0,2 0,4 4 1 5 +0,4 +5 +0,3 +3
RKP 0,3 0,4 0,3 2 2 4 +0,1 +1 +0,2 +2
SKP 0,4 0,2 0,3 3 1 4 -0,1 -2 +0,2 +2
PIR 0,4 0,0 0,2 3 0 3 +0,2 +3 +0,2 +3
KÖY 0,3 0,0 0,2 2 0 2 -0,2 -2 +0,2 +2
SVR 0,1 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
ITSP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -1 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä