Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Salo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 43 208
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 14 459
Äänestysprosentti 34,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 14 731
Äänestysprosentti 2009 35,0% Hylätyt äänet 88
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,8 3 727 +0,2 -45 +1,4 -3 284
KESK 22,3 3 224 +2,1 +250 +7,5 -1 044
SDP 15,8 2 282 -6,0 -922 -10,8 -5 383
PS 15,0 2 166 +3,8 +525 -4,1 -3 324
VAS 7,3 1 057 +3,2 +445 +2,8 -250
VIHR 5,7 817 -2,9 -446 +0,7 -617
KD 5,3 760 -0,6 -110 +2,7 +21
RKP 1,5 223 +0,6 +83 +0,4 -85
PIR 0,4 62 +0,4 +62 -0,1 -74
ITSP 0,2 36 +0,1 +14 +0,1 -1
KÖY 0,2 35 +0,1 +7 +0,2 +35
SKP 0,2 29 -0,1 -9 +0,1 -11
M11 0,2 26 +0,2 +26 -0,4 -160
SVR 0,1 10 +0,1 +10 -0,2 -82
E252 0,0 5 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Salo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 43 208
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 14 459
Äänestysprosentti 34,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 14 731
Äänestysprosentti 2009 35,0% Hylätyt äänet 88
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,2 24,6 25,8 1 755 1 972 3 727 +0,2 -45 +1,4 -3 284
KESK 22,9 21,8 22,3 1 477 1 747 3 224 +2,1 +250 +7,5 -1 044
SDP 16,8 15,0 15,8 1 082 1 200 2 282 -6,0 -922 -10,8 -5 383
PS 13,5 16,2 15,0 869 1 297 2 166 +3,8 +525 -4,1 -3 324
VAS 6,5 7,9 7,3 422 635 1 057 +3,2 +445 +2,8 -250
VIHR 4,3 6,7 5,7 277 540 817 -2,9 -446 +0,7 -617
KD 5,7 4,9 5,3 369 391 760 -0,6 -110 +2,7 +21
RKP 1,7 1,4 1,5 111 112 223 +0,6 +83 +0,4 -85
PIR 0,2 0,6 0,4 16 46 62 +0,4 +62 -0,1 -74
ITSP 0,2 0,3 0,2 15 21 36 +0,1 +14 +0,1 -1
KÖY 0,3 0,2 0,2 19 16 35 +0,1 +7 +0,2 +35
SKP 0,2 0,2 0,2 15 14 29 -0,1 -9 +0,1 -11
M11 0,2 0,2 0,2 10 16 26 +0,2 +26 -0,4 -160
SVR 0,1 0,0 0,1 6 4 10 +0,1 +10 -0,2 -82
E252 0,0 0,0 0,0 2 3 5 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä