Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Sastamala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 20 788
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 684
Äänestysprosentti 38,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 7 317
Äänestysprosentti 2009 36,1% Hylätyt äänet 46
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 31,2 2 396 +6,9 +621 +6,8 -810
KESK 20,6 1 582 -2,0 -68 +3,7 -638
PS 14,2 1 094 +0,7 +102 -9,3 -1 996
SDP 12,2 938 -5,9 -385 -6,3 -1 494
KD 8,9 683 +2,8 +238 +4,1 +59
VAS 7,1 549 +0,6 +70 +0,9 -266
VIHR 3,9 298 -3,1 -210 +0,2 -184
PIR 0,4 34 +0,4 +34 +0,1 -8
M11 0,3 24 +0,3 +24 -0,1 -35
ITSP 0,3 23 0,0 +4 +0,2 +16
SKP 0,3 23 -0,1 -8 -0,1 -29
RKP 0,2 18 +0,1 +5 +0,2 +18
KÖY 0,2 12 -0,1 -7 +0,2 +12
SVR 0,1 9 +0,1 +9 -0,4 -58
E252 0,0 1 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Sastamala - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 20 788
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 7 684
Äänestysprosentti 38,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 7 317
Äänestysprosentti 2009 36,1% Hylätyt äänet 46
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 32,7 30,0 31,2 1 099 1 297 2 396 +6,9 +621 +6,8 -810
KESK 18,7 22,1 20,6 628 954 1 582 -2,0 -68 +3,7 -638
PS 14,1 14,4 14,2 473 621 1 094 +0,7 +102 -9,3 -1 996
SDP 13,8 11,0 12,2 464 474 938 -5,9 -385 -6,3 -1 494
KD 8,6 9,1 8,9 290 393 683 +2,8 +238 +4,1 +59
VAS 6,8 7,4 7,1 227 322 549 +0,6 +70 +0,9 -266
VIHR 3,7 4,0 3,9 124 174 298 -3,1 -210 +0,2 -184
PIR 0,3 0,6 0,4 10 24 34 +0,4 +34 +0,1 -8
M11 0,3 0,3 0,3 9 15 24 +0,3 +24 -0,1 -35
ITSP 0,2 0,4 0,3 7 16 23 0,0 +4 +0,2 +16
SKP 0,4 0,2 0,3 13 10 23 -0,1 -8 -0,1 -29
RKP 0,1 0,3 0,2 5 13 18 +0,1 +5 +0,2 +18
KÖY 0,2 0,1 0,2 8 4 12 -0,1 -7 +0,2 +12
SVR 0,1 0,1 0,1 4 5 9 +0,1 +9 -0,4 -58
E252 0,0 0,0 0,0 0 1 1 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä