Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Sauvo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 465
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 068
Äänestysprosentti 44,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 001
Äänestysprosentti 2009 42,6% Hylätyt äänet 3
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,1 321 -3,8 -18 -3,7 -271
KOK 23,8 254 +1,1 +27 +4,5 -83
PS 14,9 159 +7,0 +80 -2,4 -143
SDP 9,6 103 -2,7 -21 -3,3 -123
VAS 6,6 71 +2,6 +30 +0,5 -36
KD 6,2 66 -2,8 -24 +4,5 +37
VIHR 5,0 53 -0,9 -6 +0,6 -24
RKP 2,3 25 +0,6 +8 +0,2 -12
M11 0,5 5 +0,5 +5 0,0 -4
SKP 0,5 5 0,0 0 +0,2 0
PIR 0,3 3 +0,3 +3 -0,4 -10
ITSP 0,2 2 +0,1 +1 -0,1 -3
KÖY 0,1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,4 -7
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Sauvo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 465
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 068
Äänestysprosentti 44,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 001
Äänestysprosentti 2009 42,6% Hylätyt äänet 3
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,3 27,2 30,1 147 174 321 -3,8 -18 -3,7 -271
KOK 23,1 24,2 23,8 99 155 254 +1,1 +27 +4,5 -83
PS 12,4 16,6 14,9 53 106 159 +7,0 +80 -2,4 -143
SDP 10,7 8,9 9,6 46 57 103 -2,7 -21 -3,3 -123
VAS 4,9 7,8 6,6 21 50 71 +2,6 +30 +0,5 -36
KD 4,2 7,5 6,2 18 48 66 -2,8 -24 +4,5 +37
VIHR 5,8 4,4 5,0 25 28 53 -0,9 -6 +0,6 -24
RKP 3,0 1,9 2,3 13 12 25 +0,6 +8 +0,2 -12
M11 0,2 0,6 0,5 1 4 5 +0,5 +5 0,0 -4
SKP 0,9 0,2 0,5 4 1 5 0,0 0 +0,2 0
PIR 0,2 0,3 0,3 1 2 3 +0,3 +3 -0,4 -10
ITSP 0,0 0,3 0,2 0 2 2 +0,1 +1 -0,1 -3
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,4 -7
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä