Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Savitaipale - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 252
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 175
Äänestysprosentti 37,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 291
Äänestysprosentti 2009 38,6% Hylätyt äänet 14
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,1 483 -4,4 -105 +2,4 -377
KOK 18,9 222 +2,8 +14 +4,3 -102
PS 14,0 164 +4,8 +46 -7,0 -302
KD 9,4 110 +2,9 +26 +4,0 -10
SDP 8,8 103 -5,0 -75 -4,2 -185
VIHR 4,0 47 -2,3 -34 +1,3 -12
VAS 2,0 24 +0,6 +5 -2,0 -64
RKP 0,4 5 +0,4 +5 +0,4 +5
PIR 0,4 5 +0,4 +5 +0,4 +4
SVR 0,3 3 +0,3 +3 +0,3 +3
SKP 0,3 3 0,0 0 +0,3 +3
ITSP 0,2 2 +0,2 +2 +0,1 0
KÖY 0,2 2 -0,4 -5 +0,2 +2
M11 0,2 2 +0,2 +2 -0,2 -7
E252 0,0 0 - - - -

Kymen vaalipiiri - Savitaipale - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 252
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 175
Äänestysprosentti 37,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 291
Äänestysprosentti 2009 38,6% Hylätyt äänet 14
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,0 45,1 41,1 144 339 483 -4,4 -105 +2,4 -377
KOK 20,8 17,8 18,9 88 134 222 +2,8 +14 +4,3 -102
PS 13,2 14,4 14,0 56 108 164 +4,8 +46 -7,0 -302
KD 11,3 8,2 9,4 48 62 110 +2,9 +26 +4,0 -10
SDP 10,9 7,6 8,8 46 57 103 -5,0 -75 -4,2 -185
VIHR 5,2 3,3 4,0 22 25 47 -2,3 -34 +1,3 -12
VAS 3,3 1,3 2,0 14 10 24 +0,6 +5 -2,0 -64
RKP 0,5 0,4 0,4 2 3 5 +0,4 +5 +0,4 +5
PIR 0,0 0,7 0,4 0 5 5 +0,4 +5 +0,4 +4
SVR 0,2 0,3 0,3 1 2 3 +0,3 +3 +0,3 +3
SKP 0,0 0,4 0,3 0 3 3 0,0 0 +0,3 +3
ITSP 0,0 0,3 0,2 0 2 2 +0,2 +2 +0,1 0
KÖY 0,2 0,1 0,2 1 1 2 -0,4 -5 +0,2 +2
M11 0,2 0,1 0,2 1 1 2 +0,2 +2 -0,2 -7
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä