Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Etelä-Savon vaalipiiri - Savonlinna - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 30 615
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 312
Äänestysprosentti 34,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 10 617
Äänestysprosentti 2009 35,1% Hylätyt äänet 104
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,9 3 186 +0,3 -60 +12,5 +422
SDP 19,0 1 962 -4,3 -512 -11,5 -2 634
KOK 16,7 1 726 0,0 -54 +2,3 -447
PS 11,9 1 230 +3,1 +289 -6,2 -1 489
KD 8,1 840 +1,5 +131 +2,6 +17
VIHR 6,4 659 -2,4 -274 -3,4 -818
VAS 5,0 513 +1,7 +163 +2,4 +119
RKP 0,5 48 +0,2 +23 +0,5 +48
PIR 0,3 35 +0,3 +35 +0,1 +2
SKP 0,3 31 0,0 -4 +0,2 +16
M11 0,3 27 +0,3 +27 +0,2 +10
ITSP 0,2 24 +0,1 +11 0,0 -4
KÖY 0,2 23 -0,1 -8 +0,2 +23
SVR 0,1 6 +0,1 +6 0,0 -5
E252 0,0 2 - - - -

Etelä-Savon vaalipiiri - Savonlinna - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 30 615
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 10 312
Äänestysprosentti 34,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 10 617
Äänestysprosentti 2009 35,1% Hylätyt äänet 104
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,0 30,7 30,9 1 853 1 333 3 186 +0,3 -60 +12,5 +422
SDP 20,8 16,7 19,0 1 239 723 1 962 -4,3 -512 -11,5 -2 634
KOK 17,0 16,3 16,7 1 017 709 1 726 0,0 -54 +2,3 -447
PS 11,6 12,4 11,9 690 540 1 230 +3,1 +289 -6,2 -1 489
KD 8,6 7,5 8,1 513 327 840 +1,5 +131 +2,6 +17
VIHR 5,5 7,6 6,4 329 330 659 -2,4 -274 -3,4 -818
VAS 3,9 6,4 5,0 235 278 513 +1,7 +163 +2,4 +119
RKP 0,6 0,3 0,5 34 14 48 +0,2 +23 +0,5 +48
PIR 0,3 0,5 0,3 15 20 35 +0,3 +35 +0,1 +2
SKP 0,3 0,3 0,3 17 14 31 0,0 -4 +0,2 +16
M11 0,1 0,5 0,3 6 21 27 +0,3 +27 +0,2 +10
ITSP 0,1 0,4 0,2 7 17 24 +0,1 +11 0,0 -4
KÖY 0,2 0,3 0,2 11 12 23 -0,1 -8 +0,2 +23
SVR 0,1 0,0 0,1 5 1 6 +0,1 +6 0,0 -5
E252 0,0 0,0 0,0 0 2 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä