Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Savukoski - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 004
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 407
Äänestysprosentti 43,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 413
Äänestysprosentti 2009 40,5% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 52,3 213 +14,6 +57 +9,1 -119
PS 12,8 52 -6,6 -28 -5,4 -88
KOK 10,3 42 -9,3 -39 +2,9 -15
VAS 8,6 35 +1,8 +7 -16,4 -157
VIHR 4,7 19 +1,0 +4 +2,5 +2
KD 4,7 19 +3,0 +12 +3,7 +11
SDP 4,2 17 -5,0 -21 +1,6 -3
M11 1,0 4 +1,0 +4 +1,0 +4
RKP 0,5 2 +0,5 +2 +0,4 +1
ITSP 0,5 2 +0,5 +2 +0,5 +2
PIR 0,2 1 +0,2 +1 +0,2 +1
SKP 0,2 1 0,0 0 +0,1 0
KÖY 0,0 0 -0,5 -2 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Savukoski - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 004
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 407
Äänestysprosentti 43,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 413
Äänestysprosentti 2009 40,5% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,9 53,6 52,3 153 60 213 +14,6 +57 +9,1 -119
PS 13,9 9,8 12,8 41 11 52 -6,6 -28 -5,4 -88
KOK 11,9 6,3 10,3 35 7 42 -9,3 -39 +2,9 -15
VAS 7,8 10,7 8,6 23 12 35 +1,8 +7 -16,4 -157
VIHR 4,4 5,4 4,7 13 6 19 +1,0 +4 +2,5 +2
KD 3,4 8,0 4,7 10 9 19 +3,0 +12 +3,7 +11
SDP 4,4 3,6 4,2 13 4 17 -5,0 -21 +1,6 -3
M11 1,0 0,9 1,0 3 1 4 +1,0 +4 +1,0 +4
RKP 0,7 0,0 0,5 2 0 2 +0,5 +2 +0,4 +1
ITSP 0,0 1,8 0,5 0 2 2 +0,5 +2 +0,5 +2
PIR 0,3 0,0 0,2 1 0 1 +0,2 +1 +0,2 +1
SKP 0,3 0,0 0,2 1 0 1 0,0 0 +0,1 0
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,5 -2 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä