Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Seinäjoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 47 920
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 17 610
Äänestysprosentti 37,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 17 271
Äänestysprosentti 2009 39,7% Hylätyt äänet 85
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,2 6 556 -4,7 -686 +13,2 -1 076
KOK 22,4 3 940 -0,9 -72 -3,9 -4 424
PS 12,2 2 154 +2,9 +540 -6,5 -3 811
SDP 11,8 2 086 -0,4 -23 -6,4 -3 711
KD 6,6 1 166 +1,2 +223 0,0 -922
VIHR 4,0 712 -0,2 -21 +1,6 -66
VAS 3,5 622 +1,6 +280 +1,1 -143
PIR 0,6 99 +0,6 +99 +0,3 -3
ITSP 0,5 88 +0,1 +15 +0,3 +11
RKP 0,4 72 +0,1 +25 +0,2 -2
M11 0,2 44 +0,2 +44 +0,1 +21
SKP 0,2 36 +0,1 +10 +0,2 +23
KÖY 0,1 26 0,0 +5 +0,1 +26
SVR 0,0 5 0,0 +5 0,0 -6
E252 0,0 4 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Seinäjoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 47 920
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 17 610
Äänestysprosentti 37,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 17 271
Äänestysprosentti 2009 39,7% Hylätyt äänet 85
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,1 35,1 37,2 3 664 2 892 6 556 -4,7 -686 +13,2 -1 076
KOK 22,3 22,4 22,4 2 089 1 851 3 940 -0,9 -72 -3,9 -4 424
PS 10,8 13,9 12,2 1 008 1 146 2 154 +2,9 +540 -6,5 -3 811
SDP 12,9 10,6 11,8 1 210 876 2 086 -0,4 -23 -6,4 -3 711
KD 6,6 6,6 6,6 621 545 1 166 +1,2 +223 0,0 -922
VIHR 3,1 5,1 4,0 291 421 712 -0,2 -21 +1,6 -66
VAS 3,3 3,8 3,5 307 315 622 +1,6 +280 +1,1 -143
PIR 0,3 0,8 0,6 31 68 99 +0,6 +99 +0,3 -3
ITSP 0,4 0,6 0,5 41 47 88 +0,1 +15 +0,3 +11
RKP 0,4 0,5 0,4 33 39 72 +0,1 +25 +0,2 -2
M11 0,2 0,3 0,2 22 22 44 +0,2 +44 +0,1 +21
SKP 0,2 0,2 0,2 23 13 36 +0,1 +10 +0,2 +23
KÖY 0,2 0,1 0,1 16 10 26 0,0 +5 +0,1 +26
SVR 0,0 0,0 0,0 2 3 5 0,0 +5 0,0 -6
E252 0,0 0,0 0,0 2 2 4 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä