Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Sievi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 777
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 246
Äänestysprosentti 36,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 259
Äänestysprosentti 2009 35,8% Hylätyt äänet 2
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 66,1 823 -2,3 -37 +8,6 -601
PS 14,4 180 +5,3 +65 -7,3 -358
VAS 5,5 69 +1,3 +16 -1,0 -92
KOK 4,9 61 -1,8 -23 +0,7 -43
KD 3,4 42 +1,6 +20 +1,3 -9
SDP 3,3 41 -3,4 -43 -2,1 -92
VIHR 1,2 15 -0,6 -8 -0,6 -30
RKP 0,4 5 +0,2 +3 +0,4 +4
ITSP 0,3 4 +0,2 +2 +0,1 -2
PIR 0,2 2 +0,2 +2 +0,1 0
SKP 0,2 2 -0,1 -1 +0,1 0
M11 0,1 1 +0,1 +1 -0,1 -3
E252 0,1 1 - - - -
KÖY 0,0 0 -0,7 -9 -0,1 -2
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Oulun vaalipiiri - Sievi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 777
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 246
Äänestysprosentti 36,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 259
Äänestysprosentti 2009 35,8% Hylätyt äänet 2
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 66,7 65,7 66,1 274 549 823 -2,3 -37 +8,6 -601
PS 11,4 15,9 14,4 47 133 180 +5,3 +65 -7,3 -358
VAS 5,4 5,6 5,5 22 47 69 +1,3 +16 -1,0 -92
KOK 6,1 4,3 4,9 25 36 61 -1,8 -23 +0,7 -43
KD 4,1 3,0 3,4 17 25 42 +1,6 +20 +1,3 -9
SDP 4,9 2,5 3,3 20 21 41 -3,4 -43 -2,1 -92
VIHR 0,7 1,4 1,2 3 12 15 -0,6 -8 -0,6 -30
RKP 0,5 0,4 0,4 2 3 5 +0,2 +3 +0,4 +4
ITSP 0,0 0,5 0,3 0 4 4 +0,2 +2 +0,1 -2
PIR 0,0 0,2 0,2 0 2 2 +0,2 +2 +0,1 0
SKP 0,2 0,1 0,2 1 1 2 -0,1 -1 +0,1 0
M11 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,1 -3
E252 0,0 0,1 0,1 0 1 1 - - - -
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,7 -9 -0,1 -2
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä