Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Siikainen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 412
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 450
Äänestysprosentti 34,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 511
Äänestysprosentti 2009 36,7% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 44,4 200 -8,4 -70 +5,4 -152
PS 21,1 95 +4,7 +11 -9,9 -185
SDP 10,9 49 +0,5 -4 -2,4 -71
KD 9,3 42 +4,6 +18 +3,8 -8
KOK 7,1 32 -1,9 -14 +1,7 -17
VAS 4,2 19 +2,1 +8 -0,1 -20
VIHR 1,6 7 -0,8 -5 +0,3 -5
ITSP 0,7 3 +0,5 +2 +0,7 +3
PIR 0,2 1 +0,2 +1 +0,2 +1
M11 0,2 1 +0,2 +1 +0,2 +1
SKP 0,2 1 +0,2 +1 +0,2 +1
RKP 0,0 0 -0,2 -1 0,0 0
KÖY 0,0 0 -0,4 -2 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Siikainen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 412
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 450
Äänestysprosentti 34,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 511
Äänestysprosentti 2009 36,7% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 43,8 45,1 44,4 98 102 200 -8,4 -70 +5,4 -152
PS 18,3 23,9 21,1 41 54 95 +4,7 +11 -9,9 -185
SDP 11,6 10,2 10,9 26 23 49 +0,5 -4 -2,4 -71
KD 11,2 7,5 9,3 25 17 42 +4,6 +18 +3,8 -8
KOK 8,0 6,2 7,1 18 14 32 -1,9 -14 +1,7 -17
VAS 4,0 4,4 4,2 9 10 19 +2,1 +8 -0,1 -20
VIHR 2,2 0,9 1,6 5 2 7 -0,8 -5 +0,3 -5
ITSP 0,0 1,3 0,7 0 3 3 +0,5 +2 +0,7 +3
PIR 0,4 0,0 0,2 1 0 1 +0,2 +1 +0,2 +1
M11 0,0 0,4 0,2 0 1 1 +0,2 +1 +0,2 +1
SKP 0,4 0,0 0,2 1 0 1 +0,2 +1 +0,2 +1
RKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -1 0,0 0
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,4 -2 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä