Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Siikajoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 318
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 569
Äänestysprosentti 39,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 609
Äänestysprosentti 2009 38,8% Hylätyt äänet 8
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 57,0 894 -3,3 -76 +9,2 -424
PS 14,1 221 +2,3 +32 -8,5 -403
VAS 9,9 156 +5,3 +82 -1,5 -158
KOK 8,9 139 +1,3 +17 +2,5 -37
SDP 5,0 78 -4,2 -69 -0,9 -86
VIHR 1,5 24 -1,2 -20 -1,3 -53
KD 1,4 22 -0,3 -5 -0,3 -26
KÖY 0,5 8 -0,1 -2 +0,4 +6
ITSP 0,4 6 -0,2 -4 0,0 -4
SKP 0,4 6 0,0 0 +0,2 0
RKP 0,3 5 +0,2 +3 +0,2 +2
PIR 0,3 5 +0,3 +5 +0,1 -1
M11 0,3 4 +0,3 +4 +0,2 0
SVR 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Siikajoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 318
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 569
Äänestysprosentti 39,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 609
Äänestysprosentti 2009 38,8% Hylätyt äänet 8
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 52,7 60,5 57,0 376 518 894 -3,3 -76 +9,2 -424
PS 15,1 13,2 14,1 108 113 221 +2,3 +32 -8,5 -403
VAS 12,8 7,6 9,9 91 65 156 +5,3 +82 -1,5 -158
KOK 9,3 8,5 8,9 66 73 139 +1,3 +17 +2,5 -37
SDP 5,3 4,7 5,0 38 40 78 -4,2 -69 -0,9 -86
VIHR 0,8 2,1 1,5 6 18 24 -1,2 -20 -1,3 -53
KD 1,4 1,4 1,4 10 12 22 -0,3 -5 -0,3 -26
KÖY 0,7 0,4 0,5 5 3 8 -0,1 -2 +0,4 +6
ITSP 0,3 0,5 0,4 2 4 6 -0,2 -4 0,0 -4
SKP 0,3 0,5 0,4 2 4 6 0,0 0 +0,2 0
RKP 0,3 0,4 0,3 2 3 5 +0,2 +3 +0,2 +2
PIR 0,4 0,2 0,3 3 2 5 +0,3 +5 +0,1 -1
M11 0,6 0,0 0,3 4 0 4 +0,3 +4 +0,2 0
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä