Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Siikalatva - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 921
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 590
Äänestysprosentti 34,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 626
Äänestysprosentti 2009 32,6% Hylätyt äänet 15
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 64,5 1 025 +2,5 +17 +4,4 -863
PS 12,5 198 +0,5 +4 -3,9 -318
VAS 8,1 128 +1,5 +22 -1,3 -168
SDP 5,4 86 -4,2 -70 -0,5 -101
KOK 3,8 61 -0,5 -9 +1,4 -15
KD 2,5 39 +1,1 +17 +1,2 -1
VIHR 1,8 28 -1,3 -21 -2,0 -91
SKP 0,4 7 +0,2 +3 +0,3 +4
PIR 0,4 6 +0,4 +6 +0,3 +2
M11 0,4 6 +0,4 +6 +0,2 0
ITSP 0,2 3 +0,1 +1 +0,1 +1
RKP 0,1 2 -0,1 -1 +0,1 +2
E252 0,1 1 - - - -
KÖY 0,0 0 -0,3 -5 -0,1 -3
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 -1

Oulun vaalipiiri - Siikalatva - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 921
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 590
Äänestysprosentti 34,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 626
Äänestysprosentti 2009 32,6% Hylätyt äänet 15
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 64,7 64,3 64,5 491 534 1 025 +2,5 +17 +4,4 -863
PS 12,3 12,6 12,5 93 105 198 +0,5 +4 -3,9 -318
VAS 8,4 7,7 8,1 64 64 128 +1,5 +22 -1,3 -168
SDP 5,7 5,2 5,4 43 43 86 -4,2 -70 -0,5 -101
KOK 3,0 4,6 3,8 23 38 61 -0,5 -9 +1,4 -15
KD 3,4 1,6 2,5 26 13 39 +1,1 +17 +1,2 -1
VIHR 1,3 2,2 1,8 10 18 28 -1,3 -21 -2,0 -91
SKP 0,4 0,5 0,4 3 4 7 +0,2 +3 +0,3 +4
PIR 0,0 0,7 0,4 0 6 6 +0,4 +6 +0,3 +2
M11 0,4 0,4 0,4 3 3 6 +0,4 +6 +0,2 0
ITSP 0,1 0,2 0,2 1 2 3 +0,1 +1 +0,1 +1
RKP 0,1 0,1 0,1 1 1 2 -0,1 -1 +0,1 +2
E252 0,1 0,0 0,1 1 0 1 - - - -
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,3 -5 -0,1 -3
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
Muualla Yle.fi:ssä