Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Siilinjärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 16 391
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 718
Äänestysprosentti 35,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 504
Äänestysprosentti 2009 35,6% Hylätyt äänet 25
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 37,3 2 135 +3,5 +274 +12,4 -565
PS 15,1 863 +5,4 +328 -8,2 -1 668
KOK 14,7 841 -1,7 -60 -2,7 -1 051
SDP 9,8 558 -6,1 -317 -7,6 -1 335
VAS 7,9 453 +1,3 +86 +0,8 -316
KD 6,6 380 +0,1 +20 +2,9 -19
VIHR 6,5 372 -3,3 -170 +1,2 -199
RKP 0,5 29 +0,4 +22 +0,5 +29
SKP 0,4 25 +0,1 +6 +0,2 +8
PIR 0,4 21 +0,4 +21 +0,4 +21
ITSP 0,3 20 +0,3 +15 +0,2 +9
SVR 0,1 7 +0,1 +7 0,0 -2
KÖY 0,1 6 0,0 0 0,0 -1
M11 0,1 5 +0,1 +5 -0,3 -33
E252 0,1 3 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Siilinjärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 16 391
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 718
Äänestysprosentti 35,5% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 504
Äänestysprosentti 2009 35,6% Hylätyt äänet 25
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,3 36,1 37,3 849 1 286 2 135 +3,5 +274 +12,4 -565
PS 13,9 15,8 15,1 300 563 863 +5,4 +328 -8,2 -1 668
KOK 14,2 15,0 14,7 306 535 841 -1,7 -60 -2,7 -1 051
SDP 11,2 8,9 9,8 241 317 558 -6,1 -317 -7,6 -1 335
VAS 6,5 8,8 7,9 140 313 453 +1,3 +86 +0,8 -316
KD 7,0 6,5 6,6 150 230 380 +0,1 +20 +2,9 -19
VIHR 5,6 7,1 6,5 120 252 372 -3,3 -170 +1,2 -199
RKP 0,6 0,4 0,5 13 16 29 +0,4 +22 +0,5 +29
SKP 0,6 0,3 0,4 13 12 25 +0,1 +6 +0,2 +8
PIR 0,3 0,4 0,4 6 15 21 +0,4 +21 +0,4 +21
ITSP 0,6 0,2 0,3 13 7 20 +0,3 +15 +0,2 +9
SVR 0,0 0,2 0,1 1 6 7 +0,1 +7 0,0 -2
KÖY 0,0 0,1 0,1 1 5 6 0,0 0 0,0 -1
M11 0,1 0,1 0,1 3 2 5 +0,1 +5 -0,3 -33
E252 0,1 0,0 0,1 2 1 3 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä