Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Sipoo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 14 554
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 830
Äänestysprosentti 49,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 111
Äänestysprosentti 2009 47,1% Hylätyt äänet 22
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 34,9 2 383 -3,5 +34 +3,3 -851
KOK 21,3 1 455 +2,8 +323 -0,1 -735
PS 9,3 634 +2,0 +187 -5,5 -882
VIHR 8,6 584 -2,9 -118 +1,3 -164
KESK 8,1 556 +1,7 +163 +3,9 +124
SDP 7,5 514 -4,2 -202 -6,3 -902
VAS 4,8 325 +2,6 +195 +1,9 +32
KD 4,0 276 +1,6 +127 +1,7 +36
PIR 0,5 33 +0,5 +33 0,0 -14
SKP 0,4 24 -0,1 -5 -0,1 -28
ITSP 0,2 14 +0,1 +6 +0,1 +5
M11 0,2 12 +0,2 +12 +0,1 0
KÖY 0,1 9 -0,1 -4 +0,1 +4
SVR 0,1 6 +0,1 +6 +0,1 +1
E252 0,1 5 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Sipoo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 14 554
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 830
Äänestysprosentti 49,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 111
Äänestysprosentti 2009 47,1% Hylätyt äänet 22
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 37,7 33,6 34,9 827 1 556 2 383 -3,5 +34 +3,3 -851
KOK 18,8 22,5 21,3 412 1 043 1 455 +2,8 +323 -0,1 -735
PS 9,2 9,3 9,3 203 431 634 +2,0 +187 -5,5 -882
VIHR 6,9 9,3 8,6 151 433 584 -2,9 -118 +1,3 -164
KESK 8,2 8,1 8,1 179 377 556 +1,7 +163 +3,9 +124
SDP 9,0 6,8 7,5 198 316 514 -4,2 -202 -6,3 -902
VAS 4,7 4,8 4,8 103 222 325 +2,6 +195 +1,9 +32
KD 4,5 3,8 4,0 98 178 276 +1,6 +127 +1,7 +36
PIR 0,2 0,6 0,5 4 29 33 +0,5 +33 0,0 -14
SKP 0,6 0,2 0,4 13 11 24 -0,1 -5 -0,1 -28
ITSP 0,1 0,3 0,2 2 12 14 +0,1 +6 +0,1 +5
M11 0,1 0,2 0,2 3 9 12 +0,2 +12 +0,1 0
KÖY 0,1 0,2 0,1 2 7 9 -0,1 -4 +0,1 +4
SVR 0,0 0,1 0,1 1 5 6 +0,1 +6 +0,1 +1
E252 0,0 0,1 0,1 0 5 5 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä