Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Sodankylä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 933
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 711
Äänestysprosentti 37,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 571
Äänestysprosentti 2009 36,0% Hylätyt äänet 22
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,0 1 300 +7,4 +257 +9,3 -557
VAS 12,0 324 +2,5 +82 -3,1 -399
KOK 11,7 318 -3,6 -76 +0,4 -225
PS 10,3 279 -3,0 -62 -14,0 -887
SDP 6,5 177 -6,7 -163 0,0 -134
VIHR 5,8 157 +1,5 +46 +3,7 +58
KD 3,3 89 +1,6 +46 +2,3 +39
RKP 1,2 32 +1,0 +28 +0,6 +1
PIR 0,4 10 +0,4 +10 +0,4 +10
M11 0,4 10 +0,4 +10 +0,4 +9
KÖY 0,2 5 -0,4 -10 +0,2 +5
ITSP 0,1 4 -0,2 -4 +0,1 +4
SKP 0,1 4 -0,5 -12 -0,1 -6
SVR 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 0
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Sodankylä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 933
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 711
Äänestysprosentti 37,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 571
Äänestysprosentti 2009 36,0% Hylätyt äänet 22
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,1 47,8 48,0 592 708 1 300 +7,4 +257 +9,3 -557
VAS 11,6 12,2 12,0 143 181 324 +2,5 +82 -3,1 -399
KOK 12,0 11,5 11,7 148 170 318 -3,6 -76 +0,4 -225
PS 10,4 10,2 10,3 128 151 279 -3,0 -62 -14,0 -887
SDP 7,1 6,1 6,5 87 90 177 -6,7 -163 0,0 -134
VIHR 4,8 6,6 5,8 59 98 157 +1,5 +46 +3,7 +58
KD 3,8 2,8 3,3 47 42 89 +1,6 +46 +2,3 +39
RKP 1,0 1,4 1,2 12 20 32 +1,0 +28 +0,6 +1
PIR 0,4 0,3 0,4 5 5 10 +0,4 +10 +0,4 +10
M11 0,4 0,3 0,4 5 5 10 +0,4 +10 +0,4 +9
KÖY 0,1 0,3 0,2 1 4 5 -0,4 -10 +0,2 +5
ITSP 0,1 0,2 0,1 1 3 4 -0,2 -4 +0,1 +4
SKP 0,1 0,2 0,1 1 3 4 -0,5 -12 -0,1 -6
SVR 0,1 0,1 0,1 1 1 2 +0,1 +2 +0,1 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä