Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Soini - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 950
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 628
Äänestysprosentti 34,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 716
Äänestysprosentti 2009 37,2% Hylätyt äänet 2
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 58,0 364 -5,7 -92 +15,1 -191
PS 13,7 86 +1,4 -2 -20,8 -361
KD 11,6 73 +3,8 +17 +3,0 -38
KOK 6,8 43 -0,7 -11 -0,5 -52
SDP 4,0 25 +0,3 -1 -0,3 -31
VAS 1,8 11 -0,8 -7 +0,5 -6
VIHR 1,4 9 +1,2 +7 +1,2 +6
ITSP 0,8 5 +0,1 0 +0,5 +1
KÖY 0,6 4 +0,4 +2 +0,6 +4
RKP 0,5 3 +0,2 +1 +0,4 +2
SKP 0,5 3 +0,5 +3 +0,4 +2
PIR 0,2 1 +0,2 +1 0,0 -2
SVR 0,2 1 +0,2 +1 +0,1 0
M11 0,0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Soini - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 950
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 628
Äänestysprosentti 34,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 716
Äänestysprosentti 2009 37,2% Hylätyt äänet 2
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 62,0 54,5 58,0 181 183 364 -5,7 -92 +15,1 -191
PS 13,7 13,7 13,7 40 46 86 +1,4 -2 -20,8 -361
KD 9,6 13,4 11,6 28 45 73 +3,8 +17 +3,0 -38
KOK 7,2 6,5 6,8 21 22 43 -0,7 -11 -0,5 -52
SDP 3,8 4,2 4,0 11 14 25 +0,3 -1 -0,3 -31
VAS 0,3 3,0 1,8 1 10 11 -0,8 -7 +0,5 -6
VIHR 1,4 1,5 1,4 4 5 9 +1,2 +7 +1,2 +6
ITSP 1,0 0,6 0,8 3 2 5 +0,1 0 +0,5 +1
KÖY 1,0 0,3 0,6 3 1 4 +0,4 +2 +0,6 +4
RKP 0,0 0,9 0,5 0 3 3 +0,2 +1 +0,4 +2
SKP 0,0 0,9 0,5 0 3 3 +0,5 +3 +0,4 +2
PIR 0,0 0,3 0,2 0 1 1 +0,2 +1 0,0 -2
SVR 0,0 0,3 0,2 0 1 1 +0,2 +1 +0,1 0
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä