Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Somero - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 513
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 728
Äänestysprosentti 37,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 955
Äänestysprosentti 2009 39,2% Hylätyt äänet 15
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,0 981 -1,3 -119 -5,8 -1 214
KOK 18,7 511 -0,4 -53 +3,5 -286
PS 14,2 387 +2,9 +54 -1,3 -426
SDP 12,3 336 -3,6 -135 -3,7 -503
VAS 8,1 220 +2,2 +47 +3,0 -48
KD 4,5 124 +0,6 +6 +2,0 -8
VIHR 3,6 99 -0,8 -31 +1,3 -21
RKP 0,9 25 +0,4 +10 +0,3 -5
PIR 0,4 12 +0,4 +12 +0,2 +3
SKP 0,4 10 0,0 -1 +0,2 +1
M11 0,3 9 +0,3 +9 +0,1 0
ITSP 0,3 8 +0,2 +6 +0,1 -2
KÖY 0,2 6 0,0 -1 +0,2 +6
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,2 -11
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Somero - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 513
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 728
Äänestysprosentti 37,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 955
Äänestysprosentti 2009 39,2% Hylätyt äänet 15
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 32,5 38,0 36,0 329 652 981 -1,3 -119 -5,8 -1 214
KOK 19,0 18,6 18,7 192 319 511 -0,4 -53 +3,5 -286
PS 12,7 15,0 14,2 129 258 387 +2,9 +54 -1,3 -426
SDP 16,2 10,0 12,3 164 172 336 -3,6 -135 -3,7 -503
VAS 8,9 7,6 8,1 90 130 220 +2,2 +47 +3,0 -48
KD 4,7 4,4 4,5 48 76 124 +0,6 +6 +2,0 -8
VIHR 3,1 4,0 3,6 31 68 99 -0,8 -31 +1,3 -21
RKP 1,1 0,8 0,9 11 14 25 +0,4 +10 +0,3 -5
PIR 0,3 0,5 0,4 3 9 12 +0,4 +12 +0,2 +3
SKP 0,7 0,2 0,4 7 3 10 0,0 -1 +0,2 +1
M11 0,3 0,3 0,3 3 6 9 +0,3 +9 +0,1 0
ITSP 0,2 0,3 0,3 2 6 8 +0,2 +6 +0,1 -2
KÖY 0,3 0,2 0,2 3 3 6 0,0 -1 +0,2 +6
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,2 -11
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä