Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Sonkajärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 778
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 281
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 239
Äänestysprosentti 2009 32,3% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,3 606 +2,6 +52 +13,2 -257
PS 15,9 204 +1,6 +27 -11,5 -488
VAS 9,5 122 +3,3 +45 +2,6 -53
KD 8,0 102 -0,8 -7 +1,6 -60
SDP 7,8 100 -2,8 -32 -4,4 -209
KOK 6,6 84 -2,3 -26 -1,1 -110
VIHR 2,7 34 -1,6 -19 -0,2 -40
SKP 1,4 18 +0,4 +6 -0,5 -30
PIR 0,4 5 +0,4 +5 +0,4 +5
M11 0,2 3 +0,2 +3 0,0 -2
KÖY 0,2 2 -0,2 -3 +0,1 0
ITSP 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
RKP 0,0 0 -0,2 -2 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,2 -5
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Sonkajärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 778
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 281
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 239
Äänestysprosentti 2009 32,3% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 46,0 48,7 47,3 307 299 606 +2,6 +52 +13,2 -257
PS 16,3 15,5 15,9 109 95 204 +1,6 +27 -11,5 -488
VAS 7,3 11,9 9,5 49 73 122 +3,3 +45 +2,6 -53
KD 7,2 8,8 8,0 48 54 102 -0,8 -7 +1,6 -60
SDP 9,7 5,7 7,8 65 35 100 -2,8 -32 -4,4 -209
KOK 6,4 6,7 6,6 43 41 84 -2,3 -26 -1,1 -110
VIHR 3,7 1,5 2,7 25 9 34 -1,6 -19 -0,2 -40
SKP 2,2 0,5 1,4 15 3 18 +0,4 +6 -0,5 -30
PIR 0,1 0,7 0,4 1 4 5 +0,4 +5 +0,4 +5
M11 0,4 0,0 0,2 3 0 3 +0,2 +3 0,0 -2
KÖY 0,1 0,2 0,2 1 1 2 -0,2 -3 +0,1 0
ITSP 0,1 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
RKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -2 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,2 -5
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä