Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Sotkamo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 733
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 788
Äänestysprosentti 33,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 672
Äänestysprosentti 2009 31,8% Hylätyt äänet 19
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
VAS 33,8 942 +23,5 +667 +13,3 -201
KESK 32,7 911 -9,3 -211 -4,6 -1 165
PS 11,4 319 -0,9 -11 -7,9 -757
KOK 10,7 299 -1,7 -33 +0,1 -289
KD 4,5 126 +0,3 +14 +1,8 -26
SDP 2,7 76 -9,7 -255 -4,1 -303
VIHR 2,7 75 -2,3 -58 +1,0 -21
RKP 0,5 13 +0,3 +8 +0,4 +6
SKP 0,2 6 -0,1 -2 0,0 -3
PIR 0,2 5 +0,2 +5 -0,1 -9
ITSP 0,1 4 0,0 -1 +0,1 +2
KÖY 0,1 4 -0,1 -2 0,0 -4
M11 0,1 4 +0,1 +4 0,0 -2
SVR 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -5
E252 0,1 2 - - - -

Oulun vaalipiiri - Sotkamo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 8 733
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 788
Äänestysprosentti 33,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 672
Äänestysprosentti 2009 31,8% Hylätyt äänet 19
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
VAS 34,7 32,9 33,8 485 457 942 +23,5 +667 +13,3 -201
KESK 33,4 31,9 32,7 467 444 911 -9,3 -211 -4,6 -1 165
PS 10,7 12,2 11,4 149 170 319 -0,9 -11 -7,9 -757
KOK 8,4 13,0 10,7 118 181 299 -1,7 -33 +0,1 -289
KD 5,4 3,6 4,5 76 50 126 +0,3 +14 +1,8 -26
SDP 2,9 2,6 2,7 40 36 76 -9,7 -255 -4,1 -303
VIHR 2,6 2,8 2,7 36 39 75 -2,3 -58 +1,0 -21
RKP 0,6 0,4 0,5 8 5 13 +0,3 +8 +0,4 +6
SKP 0,3 0,1 0,2 4 2 6 -0,1 -2 0,0 -3
PIR 0,1 0,2 0,2 2 3 5 +0,2 +5 -0,1 -9
ITSP 0,1 0,1 0,1 2 2 4 0,0 -1 +0,1 +2
KÖY 0,3 0,0 0,1 4 0 4 -0,1 -2 0,0 -4
M11 0,3 0,0 0,1 4 0 4 +0,1 +4 0,0 -2
SVR 0,1 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +2 0,0 -5
E252 0,0 0,1 0,1 0 2 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä