Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Suomussalmi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 768
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 681
Äänestysprosentti 36,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 142
Äänestysprosentti 2009 27,6% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
VAS 50,7 1 360 +34,1 +1 003 +14,4 -359
KESK 29,5 790 -16,1 -185 -1,4 -674
PS 8,8 236 -2,8 -13 -11,7 -734
KOK 5,2 140 -2,3 -21 0,0 -108
KD 2,2 59 -0,7 -4 -0,1 -50
SDP 1,9 51 -8,6 -173 -1,2 -98
VIHR 0,7 19 -2,9 -59 -0,2 -23
PIR 0,3 8 +0,3 +8 +0,1 -1
RKP 0,2 5 -0,1 -2 +0,2 +3
SKP 0,2 5 +0,1 +3 +0,1 +2
ITSP 0,1 3 +0,1 +3 0,0 0
M11 0,1 3 +0,1 +3 0,0 -1
KÖY 0,0 1 -0,8 -17 -0,1 -4
SVR 0,0 1 0,0 +1 0,0 +1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Suomussalmi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 7 768
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 681
Äänestysprosentti 36,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 142
Äänestysprosentti 2009 27,6% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
VAS 49,3 52,9 50,7 787 573 1 360 +34,1 +1 003 +14,4 -359
KESK 30,8 27,5 29,5 492 298 790 -16,1 -185 -1,4 -674
PS 9,2 8,2 8,8 147 89 236 -2,8 -13 -11,7 -734
KOK 5,6 4,6 5,2 90 50 140 -2,3 -21 0,0 -108
KD 1,8 2,8 2,2 29 30 59 -0,7 -4 -0,1 -50
SDP 1,3 2,9 1,9 20 31 51 -8,6 -173 -1,2 -98
VIHR 0,9 0,4 0,7 15 4 19 -2,9 -59 -0,2 -23
PIR 0,3 0,3 0,3 5 3 8 +0,3 +8 +0,1 -1
RKP 0,2 0,2 0,2 3 2 5 -0,1 -2 +0,2 +3
SKP 0,3 0,0 0,2 5 0 5 +0,1 +3 +0,1 +2
ITSP 0,1 0,2 0,1 1 2 3 +0,1 +3 0,0 0
M11 0,1 0,2 0,1 1 2 3 +0,1 +3 0,0 -1
KÖY 0,1 0,0 0,0 1 0 1 -0,8 -17 -0,1 -4
SVR 0,1 0,0 0,0 1 0 1 0,0 +1 0,0 +1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä