Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Suonenjoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 306
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 897
Äänestysprosentti 31,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 928
Äänestysprosentti 2009 31,2% Hylätyt äänet 13
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,2 762 +4,5 +74 +5,2 -577
PS 14,1 268 +3,8 +69 -6,9 -537
KOK 11,6 220 -3,4 -69 +0,8 -192
SDP 10,8 204 -5,8 -116 -6,1 -444
VAS 10,4 198 +3,4 +63 +2,5 -103
KD 6,7 128 -1,6 -33 +2,2 -44
VIHR 4,2 79 -1,3 -26 +1,3 -32
RKP 0,4 8 +0,2 +4 +0,4 +8
KÖY 0,4 8 +0,2 +3 +0,2 +1
SKP 0,4 7 0,0 0 +0,3 +2
ITSP 0,3 6 +0,3 +5 +0,2 +4
PIR 0,3 5 +0,3 +5 +0,3 +5
M11 0,2 4 +0,2 +4 -0,3 -15
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -2
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Suonenjoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 6 306
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 897
Äänestysprosentti 31,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 928
Äänestysprosentti 2009 31,2% Hylätyt äänet 13
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 41,4 38,0 40,2 502 260 762 +4,5 +74 +5,2 -577
PS 12,7 16,6 14,1 154 114 268 +3,8 +69 -6,9 -537
KOK 11,2 12,3 11,6 136 84 220 -3,4 -69 +0,8 -192
SDP 11,8 8,9 10,8 143 61 204 -5,8 -116 -6,1 -444
VAS 10,5 10,4 10,4 127 71 198 +3,4 +63 +2,5 -103
KD 7,0 6,3 6,7 85 43 128 -1,6 -33 +2,2 -44
VIHR 3,7 5,0 4,2 45 34 79 -1,3 -26 +1,3 -32
RKP 0,3 0,6 0,4 4 4 8 +0,2 +4 +0,4 +8
KÖY 0,2 0,7 0,4 3 5 8 +0,2 +3 +0,2 +1
SKP 0,4 0,3 0,4 5 2 7 0,0 0 +0,3 +2
ITSP 0,4 0,1 0,3 5 1 6 +0,3 +5 +0,2 +4
PIR 0,2 0,3 0,3 3 2 5 +0,3 +5 +0,3 +5
M11 0,0 0,6 0,2 0 4 4 +0,2 +4 -0,3 -15
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä