Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Kymen vaalipiiri - Taipalsaari - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 794
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 435
Äänestysprosentti 39,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 434
Äänestysprosentti 2009 39,2% Hylätyt äänet 11
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,6 453 +3,5 +50 +7,9 -178
KOK 22,3 320 +0,2 +3 +0,4 -263
PS 15,4 221 +3,2 +46 -6,5 -364
SDP 11,2 161 -6,9 -99 -9,4 -388
VIHR 7,8 112 -2,9 -42 +3,6 0
KD 6,6 95 +1,0 +14 +1,5 -42
VAS 2,9 42 +1,3 +19 +1,2 -4
RKP 0,5 7 +0,3 +4 +0,5 +7
PIR 0,5 7 +0,5 +7 +0,4 +4
KÖY 0,4 6 +0,1 +1 +0,4 +6
M11 0,4 6 +0,4 +6 +0,2 0
ITSP 0,1 2 -0,2 -3 -0,1 -4
SKP 0,1 2 -0,1 -2 +0,1 +2
E252 0,1 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Kymen vaalipiiri - Taipalsaari - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 794
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 435
Äänestysprosentti 39,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 434
Äänestysprosentti 2009 39,2% Hylätyt äänet 11
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,0 30,1 31,6 184 269 453 +3,5 +50 +7,9 -178
KOK 23,5 21,6 22,3 127 193 320 +0,2 +3 +0,4 -263
PS 13,7 16,4 15,4 74 147 221 +3,2 +46 -6,5 -364
SDP 12,2 10,6 11,2 66 95 161 -6,9 -99 -9,4 -388
VIHR 5,9 8,9 7,8 32 80 112 -2,9 -42 +3,6 0
KD 6,3 6,8 6,6 34 61 95 +1,0 +14 +1,5 -42
VAS 1,8 3,6 2,9 10 32 42 +1,3 +19 +1,2 -4
RKP 0,4 0,6 0,5 2 5 7 +0,3 +4 +0,5 +7
PIR 0,4 0,6 0,5 2 5 7 +0,5 +7 +0,4 +4
KÖY 0,6 0,3 0,4 3 3 6 +0,1 +1 +0,4 +6
M11 0,7 0,2 0,4 4 2 6 +0,4 +6 +0,2 0
ITSP 0,2 0,1 0,1 1 1 2 -0,2 -3 -0,1 -4
SKP 0,2 0,1 0,1 1 1 2 -0,1 -2 +0,1 +2
E252 0,2 0,0 0,1 1 0 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä