Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Taivassalo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 416
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 488
Äänestysprosentti 35,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 523
Äänestysprosentti 2009 37,0% Hylätyt äänet 2
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 40,8 199 +6,4 +19 +14,4 -71
KOK 23,0 112 -3,4 -26 -1,2 -135
PS 12,9 63 +2,2 +7 -8,6 -157
SDP 7,8 38 -3,7 -22 -4,8 -91
KD 5,3 26 +0,4 0 +2,5 -3
VAS 4,3 21 -0,1 -2 -1,1 -34
VIHR 3,1 15 -2,7 -15 -0,4 -21
ITSP 1,2 6 +1,0 +5 +0,8 +2
RKP 1,0 5 +1,0 +5 -0,4 -9
PIR 0,4 2 +0,4 +2 +0,3 +1
SVR 0,2 1 +0,2 +1 -1,2 -13
KÖY 0,0 0 -0,4 -2 0,0 0
M11 0,0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0 -0,2 -1 -0,2 -2
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Taivassalo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 416
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 488
Äänestysprosentti 35,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 523
Äänestysprosentti 2009 37,0% Hylätyt äänet 2
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,6 41,5 40,8 74 125 199 +6,4 +19 +14,4 -71
KOK 26,2 20,9 23,0 49 63 112 -3,4 -26 -1,2 -135
PS 10,7 14,3 12,9 20 43 63 +2,2 +7 -8,6 -157
SDP 8,6 7,3 7,8 16 22 38 -3,7 -22 -4,8 -91
KD 5,9 5,0 5,3 11 15 26 +0,4 0 +2,5 -3
VAS 3,2 5,0 4,3 6 15 21 -0,1 -2 -1,1 -34
VIHR 3,2 3,0 3,1 6 9 15 -2,7 -15 -0,4 -21
ITSP 0,5 1,7 1,2 1 5 6 +1,0 +5 +0,8 +2
RKP 0,5 1,3 1,0 1 4 5 +1,0 +5 -0,4 -9
PIR 1,1 0,0 0,4 2 0 2 +0,4 +2 +0,3 +1
SVR 0,5 0,0 0,2 1 0 1 +0,2 +1 -1,2 -13
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,4 -2 0,0 0
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,2 -1 -0,2 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä