Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Hämeen vaalipiiri - Tammela - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 147
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 004
Äänestysprosentti 39,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 112
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 20
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,7 676 +4,2 +53 -0,8 -648
KOK 21,1 422 -1,0 -43 +4,8 -204
PS 13,2 264 +3,5 +60 -2,9 -354
SDP 10,4 209 -10,1 -225 -7,2 -464
VAS 10,4 208 +5,2 +98 +3,7 -48
KD 4,6 93 +1,1 +19 +0,7 -58
VIHR 4,3 86 -2,5 -57 +0,9 -46
SKP 0,7 14 -0,2 -4 +0,3 0
RKP 0,5 11 +0,3 +6 +0,5 +11
KÖY 0,4 8 +0,1 +2 +0,4 +8
PIR 0,3 6 +0,3 +6 -0,1 -11
ITSP 0,2 4 +0,2 +3 +0,2 +4
M11 0,1 2 +0,1 +2 -0,1 -7
E252 0,0 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 -1

Hämeen vaalipiiri - Tammela - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 5 147
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 004
Äänestysprosentti 39,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 112
Äänestysprosentti 2009 41,5% Hylätyt äänet 20
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,3 34,0 33,7 267 409 676 +4,2 +53 -0,8 -648
KOK 23,2 19,6 21,1 186 236 422 -1,0 -43 +4,8 -204
PS 12,0 14,0 13,2 96 168 264 +3,5 +60 -2,9 -354
SDP 10,7 10,2 10,4 86 123 209 -10,1 -225 -7,2 -464
VAS 9,6 10,9 10,4 77 131 208 +5,2 +98 +3,7 -48
KD 4,7 4,6 4,6 38 55 93 +1,1 +19 +0,7 -58
VIHR 3,4 4,9 4,3 27 59 86 -2,5 -57 +0,9 -46
SKP 0,9 0,6 0,7 7 7 14 -0,2 -4 +0,3 0
RKP 0,7 0,4 0,5 6 5 11 +0,3 +6 +0,5 +11
KÖY 0,7 0,2 0,4 6 2 8 +0,1 +2 +0,4 +8
PIR 0,2 0,3 0,3 2 4 6 +0,3 +6 -0,1 -11
ITSP 0,1 0,2 0,2 1 3 4 +0,2 +3 +0,2 +4
M11 0,2 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +2 -0,1 -7
E252 0,1 0,0 0,0 1 0 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 -1
Muualla Yle.fi:ssä