Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Tampere - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 185 491
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 76 576
Äänestysprosentti 43,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 73 553
Äänestysprosentti 2009 43,5% Hylätyt äänet 372
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,4 20 982 -0,3 +584 +3,3 -9 004
VIHR 16,1 12 362 -5,0 -3 201 +4,0 -2 720
SDP 12,8 9 775 -4,6 -2 975 -8,9 -17 254
PS 12,4 9 482 +1,6 +1 587 -6,2 -13 634
VAS 11,5 8 824 +3,5 +2 935 +1,7 -3 377
KESK 10,0 7 667 +2,2 +1 938 +4,7 +1 074
KD 5,6 4 290 +1,4 +1 227 +1,0 -1 492
PIR 1,4 1 099 +1,4 +1 099 -0,1 -730
RKP 1,1 860 +0,5 +371 +1,1 +860
SKP 0,6 438 -0,3 -201 -0,3 -646
ITSP 0,4 316 +0,2 +145 +0,3 +223
M11 0,4 274 +0,4 +274 +0,1 -93
KÖY 0,1 111 -0,1 -61 +0,1 +111
SVR 0,1 73 +0,1 +73 -0,5 -681
E252 0,0 23 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Tampere - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 185 491
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 76 576
Äänestysprosentti 43,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 73 553
Äänestysprosentti 2009 43,5% Hylätyt äänet 372
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,6 27,2 27,4 9 883 11 099 20 982 -0,3 +584 +3,3 -9 004
VIHR 13,3 18,7 16,1 4 746 7 616 12 362 -5,0 -3 201 +4,0 -2 720
SDP 14,3 11,5 12,8 5 099 4 676 9 775 -4,6 -2 975 -8,9 -17 254
PS 12,8 12,1 12,4 4 563 4 919 9 482 +1,6 +1 587 -6,2 -13 634
VAS 11,1 11,9 11,5 3 983 4 841 8 824 +3,5 +2 935 +1,7 -3 377
KESK 10,6 9,5 10,0 3 806 3 861 7 667 +2,2 +1 938 +4,7 +1 074
KD 6,4 4,9 5,6 2 287 2 003 4 290 +1,4 +1 227 +1,0 -1 492
PIR 1,1 1,8 1,4 384 715 1 099 +1,4 +1 099 -0,1 -730
RKP 1,2 1,1 1,1 415 445 860 +0,5 +371 +1,1 +860
SKP 0,7 0,5 0,6 240 198 438 -0,3 -201 -0,3 -646
ITSP 0,4 0,4 0,4 141 175 316 +0,2 +145 +0,3 +223
M11 0,3 0,4 0,4 117 157 274 +0,4 +274 +0,1 -93
KÖY 0,2 0,1 0,1 62 49 111 -0,1 -61 +0,1 +111
SVR 0,1 0,1 0,1 36 37 73 +0,1 +73 -0,5 -681
E252 0,0 0,0 0,0 12 11 23 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä