Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Tarvasjoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 492
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 596
Äänestysprosentti 40,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 622
Äänestysprosentti 2009 42,9% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,2 216 -0,1 -10 +9,1 -82
KOK 24,0 143 -3,5 -28 -3,2 -156
PS 14,4 86 +3,5 +18 -7,9 -159
SDP 8,2 49 -2,6 -18 -2,5 -68
KD 7,2 43 +3,7 +21 +5,1 +20
VAS 4,7 28 +2,0 +11 -0,5 -29
VIHR 3,7 22 -1,6 -11 +0,3 -15
RKP 0,7 4 0,0 0 0,0 -4
ITSP 0,3 2 +0,3 +2 +0,2 +1
KÖY 0,2 1 -0,2 -1 +0,2 +1
PIR 0,2 1 +0,2 +1 -0,3 -5
M11 0,2 1 +0,2 +1 0,0 -1
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,3 -3
SKP 0,0 0 -0,6 -4 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Tarvasjoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 492
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 596
Äänestysprosentti 40,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 622
Äänestysprosentti 2009 42,9% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,5 35,2 36,2 72 144 216 -0,1 -10 +9,1 -82
KOK 26,2 23,0 24,0 49 94 143 -3,5 -28 -3,2 -156
PS 13,9 14,7 14,4 26 60 86 +3,5 +18 -7,9 -159
SDP 7,0 8,8 8,2 13 36 49 -2,6 -18 -2,5 -68
KD 7,5 7,1 7,2 14 29 43 +3,7 +21 +5,1 +20
VAS 3,2 5,4 4,7 6 22 28 +2,0 +11 -0,5 -29
VIHR 2,7 4,2 3,7 5 17 22 -1,6 -11 +0,3 -15
RKP 0,5 0,7 0,7 1 3 4 0,0 0 0,0 -4
ITSP 0,5 0,2 0,3 1 1 2 +0,3 +2 +0,2 +1
KÖY 0,0 0,2 0,2 0 1 1 -0,2 -1 +0,2 +1
PIR 0,0 0,2 0,2 0 1 1 +0,2 +1 -0,3 -5
M11 0,0 0,2 0,2 0 1 1 +0,2 +1 0,0 -1
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,3 -3
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,6 -4 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä