Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Tervo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 482
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 569
Äänestysprosentti 39,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 541
Äänestysprosentti 2009 36,6% Hylätyt äänet 2
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,3 292 -1,7 +5 +10,4 -105
PS 16,5 94 +7,5 +45 -7,9 -143
SDP 8,1 46 -5,4 -27 -6,4 -95
KOK 6,7 38 -1,3 -5 -1,6 -43
VAS 6,2 35 +1,7 +11 +1,6 -10
KD 4,6 26 -1,3 -6 +2,2 +3
VIHR 4,4 25 0,0 +1 +1,0 -8
RKP 0,9 5 +0,3 +2 +0,9 +5
PIR 0,5 3 +0,5 +3 +0,5 +3
ITSP 0,4 2 +0,2 +1 0,0 -2
SKP 0,4 2 +0,4 +2 +0,1 -1
SVR 0,2 1 +0,2 +1 +0,1 0
KÖY 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
M11 0,0 0 0,0 0 -0,3 -3
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Tervo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 482
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 569
Äänestysprosentti 39,8% Hyväksyttyjä ääniä 2009 541
Äänestysprosentti 2009 36,6% Hylätyt äänet 2
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 58,0 43,5 51,3 178 114 292 -1,7 +5 +10,4 -105
PS 14,3 19,1 16,5 44 50 94 +7,5 +45 -7,9 -143
SDP 8,8 7,3 8,1 27 19 46 -5,4 -27 -6,4 -95
KOK 5,9 7,6 6,7 18 20 38 -1,3 -5 -1,6 -43
VAS 5,2 7,3 6,2 16 19 35 +1,7 +11 +1,6 -10
KD 3,3 6,1 4,6 10 16 26 -1,3 -6 +2,2 +3
VIHR 2,3 6,9 4,4 7 18 25 0,0 +1 +1,0 -8
RKP 1,0 0,8 0,9 3 2 5 +0,3 +2 +0,9 +5
PIR 0,3 0,8 0,5 1 2 3 +0,5 +3 +0,5 +3
ITSP 0,3 0,4 0,4 1 1 2 +0,2 +1 0,0 -2
SKP 0,3 0,4 0,4 1 1 2 +0,4 +2 +0,1 -1
SVR 0,3 0,0 0,2 1 0 1 +0,2 +1 +0,1 0
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
M11 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,3 -3
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä