Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Tervola - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 099
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 087
Äänestysprosentti 41,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 997
Äänestysprosentti 2009 36,5% Hylätyt äänet 16
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 61,6 670 +9,9 +154 +14,1 -203
VAS 15,1 164 -1,6 -2 -5,9 -221
PS 10,4 113 +1,6 +25 -7,8 -222
SDP 4,5 49 -6,6 -62 -1,3 -57
KOK 4,0 43 -3,5 -31 -0,8 -45
KD 1,5 16 -0,1 0 +0,4 -4
PIR 1,0 11 +1,0 +11 +1,0 +11
VIHR 0,8 9 -0,7 -6 -0,2 -9
RKP 0,4 4 +0,1 +1 +0,3 +2
SKP 0,4 4 +0,4 +4 +0,2 +1
KÖY 0,3 3 +0,2 +2 +0,3 +3
M11 0,1 1 +0,1 +1 0,0 0
ITSP 0,0 0 -0,4 -4 0,0 0
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Tervola - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 099
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 087
Äänestysprosentti 41,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 997
Äänestysprosentti 2009 36,5% Hylätyt äänet 16
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 63,0 60,1 61,6 363 307 670 +9,9 +154 +14,1 -203
VAS 15,6 14,5 15,1 90 74 164 -1,6 -2 -5,9 -221
PS 9,2 11,7 10,4 53 60 113 +1,6 +25 -7,8 -222
SDP 4,3 4,7 4,5 25 24 49 -6,6 -62 -1,3 -57
KOK 3,8 4,1 4,0 22 21 43 -3,5 -31 -0,8 -45
KD 1,4 1,6 1,5 8 8 16 -0,1 0 +0,4 -4
PIR 0,9 1,2 1,0 5 6 11 +1,0 +11 +1,0 +11
VIHR 0,3 1,4 0,8 2 7 9 -0,7 -6 -0,2 -9
RKP 0,5 0,2 0,4 3 1 4 +0,1 +1 +0,3 +2
SKP 0,3 0,4 0,4 2 2 4 +0,4 +4 +0,2 +1
KÖY 0,3 0,2 0,3 2 1 3 +0,2 +2 +0,3 +3
M11 0,2 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 0,0 0
ITSP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,4 -4 0,0 0
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä