Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Teuva - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 855
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 007
Äänestysprosentti 44,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 225
Äänestysprosentti 2009 45,4% Hylätyt äänet 12
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 45,9 922 -5,1 -213 +2,4 -615
KOK 20,2 405 +0,5 -33 +1,1 -269
PS 11,9 239 +1,6 +9 -5,4 -374
VAS 7,3 146 +0,9 +4 0,0 -111
KD 6,0 120 +2,4 +41 +2,2 -15
SDP 5,6 112 -0,3 -18 -2,0 -158
VIHR 1,3 27 -0,3 -9 +0,5 -2
RKP 0,7 15 +0,4 +7 +0,5 +8
ITSP 0,3 6 0,0 0 +0,3 +5
SKP 0,2 5 +0,1 +1 +0,1 +3
KÖY 0,2 4 0,0 -1 +0,2 +4
M11 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +3
PIR 0,1 2 +0,1 +2 0,0 -2
E252 0,0 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 0,0 0

Vaasan vaalipiiri - Teuva - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 855
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 2 007
Äänestysprosentti 44,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 2 225
Äänestysprosentti 2009 45,4% Hylätyt äänet 12
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,1 44,8 45,9 472 450 922 -5,1 -213 +2,4 -615
KOK 19,3 21,1 20,2 193 212 405 +0,5 -33 +1,1 -269
PS 13,0 10,8 11,9 130 109 239 +1,6 +9 -5,4 -374
VAS 7,4 7,2 7,3 74 72 146 +0,9 +4 0,0 -111
KD 5,1 6,9 6,0 51 69 120 +2,4 +41 +2,2 -15
SDP 5,7 5,5 5,6 57 55 112 -0,3 -18 -2,0 -158
VIHR 1,4 1,3 1,3 14 13 27 -0,3 -9 +0,5 -2
RKP 0,6 0,9 0,7 6 9 15 +0,4 +7 +0,5 +8
ITSP 0,1 0,5 0,3 1 5 6 0,0 0 +0,3 +5
SKP 0,2 0,3 0,2 2 3 5 +0,1 +1 +0,1 +3
KÖY 0,0 0,4 0,2 0 4 4 0,0 -1 +0,2 +4
M11 0,2 0,1 0,1 2 1 3 +0,1 +3 +0,1 +3
PIR 0,0 0,2 0,1 0 2 2 +0,1 +2 0,0 -2
E252 0,0 0,1 0,0 0 1 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0
Muualla Yle.fi:ssä