Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Tohmajärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 099
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 220
Äänestysprosentti 31,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 337
Äänestysprosentti 2009 32,8% Hylätyt äänet 9
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 38,4 469 -0,2 -47 +2,6 -482
PS 17,1 209 +5,7 +56 -4,8 -372
SDP 16,2 198 -4,5 -79 -7,5 -431
KOK 11,5 140 +1,0 0 +4,0 -58
KD 6,5 79 +0,9 +4 +3,0 -13
VIHR 4,7 57 -4,7 -68 +2,6 +2
VAS 4,4 54 +2,5 +28 +0,8 -42
RKP 0,3 4 +0,1 +1 +0,3 +4
ITSP 0,3 4 0,0 0 +0,2 +1
PIR 0,2 2 +0,2 +2 +0,1 0
SKP 0,2 2 -0,1 -2 +0,1 -1
M11 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -2
SVR 0,1 1 +0,1 +1 -0,1 -3
KÖY 0,0 0 -0,5 -7 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Tohmajärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 099
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 220
Äänestysprosentti 31,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 337
Äänestysprosentti 2009 32,8% Hylätyt äänet 9
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 36,9 39,6 38,4 193 276 469 -0,2 -47 +2,6 -482
PS 17,0 17,2 17,1 89 120 209 +5,7 +56 -4,8 -372
SDP 20,8 12,8 16,2 109 89 198 -4,5 -79 -7,5 -431
KOK 11,9 11,2 11,5 62 78 140 +1,0 0 +4,0 -58
KD 5,2 7,5 6,5 27 52 79 +0,9 +4 +3,0 -13
VIHR 4,0 5,2 4,7 21 36 57 -4,7 -68 +2,6 +2
VAS 3,4 5,2 4,4 18 36 54 +2,5 +28 +0,8 -42
RKP 0,4 0,3 0,3 2 2 4 +0,1 +1 +0,3 +4
ITSP 0,2 0,4 0,3 1 3 4 0,0 0 +0,2 +1
PIR 0,2 0,1 0,2 1 1 2 +0,2 +2 +0,1 0
SKP 0,0 0,3 0,2 0 2 2 -0,1 -2 +0,1 -1
M11 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 -2
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,1 -3
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,5 -7 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä