Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Tornio - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 19 768
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 084
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 500
Äänestysprosentti 2009 31,8% Hylätyt äänet 44
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 50,2 3 052 +9,5 +817 +11,7 -1 469
VAS 12,5 758 +3,5 +265 -2,2 -964
PS 11,0 668 +1,1 +126 -7,8 -1 540
KOK 9,7 590 -4,8 -209 -1,1 -675
SDP 8,7 529 -8,2 -401 -2,9 -827
VIHR 3,3 199 -2,0 -90 -0,3 -226
KD 2,3 140 +0,7 +52 +1,1 -2
PIR 0,6 37 +0,6 +37 +0,6 +37
RKP 0,5 29 +0,3 +18 +0,3 +10
M11 0,4 25 +0,4 +25 +0,3 +9
SKP 0,4 24 -0,3 -16 +0,1 -6
ITSP 0,3 18 +0,2 +10 +0,3 +18
KÖY 0,2 10 -0,2 -9 +0,2 +10
SVR 0,1 5 +0,1 +5 +0,1 0
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Tornio - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 19 768
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 6 084
Äänestysprosentti 35,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 500
Äänestysprosentti 2009 31,8% Hylätyt äänet 44
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 51,3 49,4 50,2 1 309 1 743 3 052 +9,5 +817 +11,7 -1 469
VAS 11,0 13,5 12,5 281 477 758 +3,5 +265 -2,2 -964
PS 10,4 11,4 11,0 265 403 668 +1,1 +126 -7,8 -1 540
KOK 10,0 9,5 9,7 255 335 590 -4,8 -209 -1,1 -675
SDP 9,7 8,0 8,7 248 281 529 -8,2 -401 -2,9 -827
VIHR 3,3 3,2 3,3 85 114 199 -2,0 -90 -0,3 -226
KD 2,2 2,4 2,3 55 85 140 +0,7 +52 +1,1 -2
PIR 0,3 0,8 0,6 7 30 37 +0,6 +37 +0,6 +37
RKP 0,6 0,4 0,5 15 14 29 +0,3 +18 +0,3 +10
M11 0,4 0,4 0,4 11 14 25 +0,4 +25 +0,3 +9
SKP 0,5 0,3 0,4 13 11 24 -0,3 -16 +0,1 -6
ITSP 0,2 0,4 0,3 5 13 18 +0,2 +10 +0,3 +18
KÖY 0,1 0,2 0,2 2 8 10 -0,2 -9 +0,2 +10
SVR 0,1 0,1 0,1 2 3 5 +0,1 +5 +0,1 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä