Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Turku - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 154 444
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 64 288
Äänestysprosentti 44,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 60 195
Äänestysprosentti 2009 42,4% Hylätyt äänet 330
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,3 16 884 -3,0 -757 +2,6 -7 205
VAS 15,6 9 997 +4,0 +3 040 +2,9 -2 904
SDP 13,0 8 361 -2,9 -1 234 -6,4 -11 401
VIHR 12,0 7 744 -4,4 -2 164 +0,6 -3 848
PS 11,3 7 255 +3,6 +2 626 -4,5 -8 762
KESK 8,2 5 274 +1,9 +1 483 +3,5 +508
RKP 6,8 4 341 +0,8 +780 +1,0 -1 594
KD 4,5 2 907 +0,3 +350 +1,4 -267
PIR 1,1 728 +1,1 +728 +0,2 -215
SKP 0,4 257 -0,2 -111 0,0 -173
ITSP 0,3 199 +0,2 +115 +0,2 +91
M11 0,3 197 +0,3 +197 -0,4 -517
KÖY 0,1 88 -0,1 -47 +0,1 +88
SVR 0,1 40 +0,1 +40 -0,8 -877
E252 0,0 16 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Turku - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 154 444
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 64 288
Äänestysprosentti 44,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 60 195
Äänestysprosentti 2009 42,4% Hylätyt äänet 330
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,9 25,7 26,3 8 409 8 475 16 884 -3,0 -757 +2,6 -7 205
VAS 14,8 16,2 15,6 4 646 5 351 9 997 +4,0 +3 040 +2,9 -2 904
SDP 14,5 11,6 13,0 4 529 3 832 8 361 -2,9 -1 234 -6,4 -11 401
VIHR 10,4 13,6 12,0 3 249 4 495 7 744 -4,4 -2 164 +0,6 -3 848
PS 11,1 11,5 11,3 3 458 3 797 7 255 +3,6 +2 626 -4,5 -8 762
KESK 8,4 8,0 8,2 2 636 2 638 5 274 +1,9 +1 483 +3,5 +508
RKP 7,2 6,3 6,8 2 266 2 075 4 341 +0,8 +780 +1,0 -1 594
KD 4,6 4,4 4,5 1 447 1 460 2 907 +0,3 +350 +1,4 -267
PIR 0,8 1,4 1,1 265 463 728 +1,1 +728 +0,2 -215
SKP 0,5 0,3 0,4 145 112 257 -0,2 -111 0,0 -173
ITSP 0,3 0,3 0,3 89 110 199 +0,2 +115 +0,2 +91
M11 0,3 0,3 0,3 87 110 197 +0,3 +197 -0,4 -517
KÖY 0,2 0,1 0,1 50 38 88 -0,1 -47 +0,1 +88
SVR 0,0 0,1 0,1 13 27 40 +0,1 +40 -0,8 -877
E252 0,0 0,0 0,0 4 12 16 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä