Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Tuusula - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 28 766
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 122
Äänestysprosentti 43,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 11 093
Äänestysprosentti 2009 42,1% Hylätyt äänet 64
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 29,2 3 534 -0,1 +291 +0,6 -2 147
KESK 19,0 2 304 +1,9 +409 +8,9 +288
PS 15,9 1 932 +5,0 +714 -6,6 -2 540
SDP 12,5 1 517 -6,9 -633 -8,5 -2 664
VIHR 8,7 1 055 -3,9 -344 +1,6 -365
VAS 6,3 764 +2,1 +295 +1,5 -182
KD 4,6 552 +1,3 +192 +1,3 -104
RKP 1,9 232 +0,4 +66 +0,8 +12
PIR 0,6 71 +0,6 +71 +0,2 -17
SKP 0,3 40 -0,1 -12 0,0 -28
M11 0,3 39 +0,3 +39 +0,1 -7
ITSP 0,3 34 +0,1 +16 +0,2 +15
KÖY 0,2 29 +0,1 +10 +0,1 +9
SVR 0,1 12 +0,1 +12 +0,1 +11
E252 0,1 7 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Tuusula - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 28 766
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 12 122
Äänestysprosentti 43,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 11 093
Äänestysprosentti 2009 42,1% Hylätyt äänet 64
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,3 30,1 29,2 1 113 2 421 3 534 -0,1 +291 +0,6 -2 147
KESK 18,7 19,2 19,0 761 1 543 2 304 +1,9 +409 +8,9 +288
PS 16,9 15,5 15,9 688 1 244 1 932 +5,0 +714 -6,6 -2 540
SDP 14,6 11,5 12,5 595 922 1 517 -6,9 -633 -8,5 -2 664
VIHR 6,6 9,7 8,7 271 784 1 055 -3,9 -344 +1,6 -365
VAS 7,1 5,9 6,3 290 474 764 +2,1 +295 +1,5 -182
KD 4,7 4,5 4,6 193 359 552 +1,3 +192 +1,3 -104
RKP 2,1 1,8 1,9 84 148 232 +0,4 +66 +0,8 +12
PIR 0,5 0,6 0,6 20 51 71 +0,6 +71 +0,2 -17
SKP 0,5 0,2 0,3 22 18 40 -0,1 -12 0,0 -28
M11 0,3 0,3 0,3 14 25 39 +0,3 +39 +0,1 -7
ITSP 0,2 0,3 0,3 7 27 34 +0,1 +16 +0,2 +15
KÖY 0,3 0,2 0,2 12 17 29 +0,1 +10 +0,1 +9
SVR 0,2 0,1 0,1 7 5 12 +0,1 +12 +0,1 +11
E252 0,0 0,1 0,1 1 6 7 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä