Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Tyrnävä - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 273
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 571
Äänestysprosentti 37,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 474
Äänestysprosentti 2009 37,1% Hylätyt äänet 9
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 59,3 932 +0,7 +68 +6,2 -554
PS 13,1 206 +2,7 +52 -6,2 -334
VAS 10,8 170 +3,9 +68 +0,1 -130
KOK 7,6 119 -2,0 -22 +1,1 -63
SDP 3,2 51 -5,2 -74 -2,4 -106
VIHR 2,9 45 -0,3 -2 0,0 -35
KD 2,0 32 +1,3 +21 +0,8 -1
ITSP 0,4 6 +0,2 +4 +0,4 +5
SKP 0,2 3 0,0 0 +0,1 0
RKP 0,1 2 -0,1 -1 +0,1 +1
PIR 0,1 2 +0,1 +2 -0,2 -7
M11 0,1 2 +0,1 +2 0,0 0
KÖY 0,1 1 -1,1 -16 0,0 -2
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -2
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Tyrnävä - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 273
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 571
Äänestysprosentti 37,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 474
Äänestysprosentti 2009 37,1% Hylätyt äänet 9
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 57,0 60,5 59,3 300 632 932 +0,7 +68 +6,2 -554
PS 14,4 12,4 13,1 76 130 206 +2,7 +52 -6,2 -334
VAS 8,9 11,8 10,8 47 123 170 +3,9 +68 +0,1 -130
KOK 8,9 6,9 7,6 47 72 119 -2,0 -22 +1,1 -63
SDP 3,8 3,0 3,2 20 31 51 -5,2 -74 -2,4 -106
VIHR 3,2 2,7 2,9 17 28 45 -0,3 -2 0,0 -35
KD 2,1 2,0 2,0 11 21 32 +1,3 +21 +0,8 -1
ITSP 0,6 0,3 0,4 3 3 6 +0,2 +4 +0,4 +5
SKP 0,4 0,1 0,2 2 1 3 0,0 0 +0,1 0
RKP 0,0 0,2 0,1 0 2 2 -0,1 -1 +0,1 +1
PIR 0,0 0,2 0,1 0 2 2 +0,1 +2 -0,2 -7
M11 0,4 0,0 0,1 2 0 2 +0,1 +2 0,0 0
KÖY 0,2 0,0 0,1 1 0 1 -1,1 -16 0,0 -2
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -2
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä