Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Satakunnan vaalipiiri - Ulvila - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 689
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 776
Äänestysprosentti 36,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 002
Äänestysprosentti 2009 37,8% Hylätyt äänet 23
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 23,8 898 +1,9 +22 +4,4 -586
PS 19,0 719 +5,5 +178 -6,6 -1 237
KESK 17,8 671 -2,5 -141 +4,3 -357
SDP 16,4 620 -5,4 -255 -5,5 -1 052
VAS 11,5 434 +2,9 +89 -0,4 -472
KD 5,9 223 +1,5 +47 +2,8 -15
VIHR 3,6 137 -3,1 -134 -0,7 -189
RKP 0,6 24 +0,1 +2 +0,6 +24
SKP 0,4 14 +0,1 +2 +0,3 +9
PIR 0,3 11 +0,3 +11 +0,3 +11
ITSP 0,3 10 +0,1 +3 +0,2 +3
M11 0,2 6 +0,2 +6 +0,1 -3
KÖY 0,1 3 -0,2 -8 +0,1 +3
SVR 0,1 3 +0,1 +3 +0,1 +2
E252 0,1 3 - - - -

Satakunnan vaalipiiri - Ulvila - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 10 689
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 3 776
Äänestysprosentti 36,2% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 002
Äänestysprosentti 2009 37,8% Hylätyt äänet 23
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 25,4 22,5 23,8 424 474 898 +1,9 +22 +4,4 -586
PS 17,2 20,5 19,0 288 431 719 +5,5 +178 -6,6 -1 237
KESK 18,5 17,2 17,8 309 362 671 -2,5 -141 +4,3 -357
SDP 16,4 16,4 16,4 274 346 620 -5,4 -255 -5,5 -1 052
VAS 11,3 11,7 11,5 188 246 434 +2,9 +89 -0,4 -472
KD 5,6 6,1 5,9 94 129 223 +1,5 +47 +2,8 -15
VIHR 3,4 3,8 3,6 57 80 137 -3,1 -134 -0,7 -189
RKP 0,8 0,5 0,6 14 10 24 +0,1 +2 +0,6 +24
SKP 0,6 0,2 0,4 10 4 14 +0,1 +2 +0,3 +9
PIR 0,2 0,4 0,3 3 8 11 +0,3 +11 +0,3 +11
ITSP 0,4 0,2 0,3 6 4 10 +0,1 +3 +0,2 +3
M11 0,1 0,2 0,2 1 5 6 +0,2 +6 +0,1 -3
KÖY 0,1 0,1 0,1 1 2 3 -0,2 -8 +0,1 +3
SVR 0,0 0,1 0,1 0 3 3 +0,1 +3 +0,1 +2
E252 0,1 0,1 0,1 1 2 3 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä