Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Urjala - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 264
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 383
Äänestysprosentti 33,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 493
Äänestysprosentti 2009 34,1% Hylätyt äänet 11
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 34,1 472 +1,6 -14 +10,3 -197
KOK 22,1 305 +0,8 -12 +5,5 -160
PS 15,1 209 +3,9 +42 -10,0 -495
SDP 14,1 195 -7,2 -123 -7,3 -406
VAS 5,4 74 +2,1 +26 +0,5 -64
VIHR 3,2 44 -2,0 -33 -0,3 -53
KD 2,9 40 +0,5 +4 +0,1 -40
RKP 0,7 10 +0,5 +6 +0,7 +10
M11 0,7 9 +0,7 +9 +0,5 +2
SKP 0,7 9 +0,1 +1 +0,3 -2
ITSP 0,6 8 +0,2 +2 +0,4 +3
PIR 0,4 5 +0,4 +5 -0,1 -8
KÖY 0,1 2 -0,3 -4 +0,1 +2
SVR 0,1 1 +0,1 +1 -0,3 -9
E252 0,0 0 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Urjala - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 4 264
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 383
Äänestysprosentti 33,4% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 493
Äänestysprosentti 2009 34,1% Hylätyt äänet 11
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,8 34,4 34,1 203 269 472 +1,6 -14 +10,3 -197
KOK 23,5 21,0 22,1 141 164 305 +0,8 -12 +5,5 -160
PS 11,8 17,6 15,1 71 138 209 +3,9 +42 -10,0 -495
SDP 17,0 11,9 14,1 102 93 195 -7,2 -123 -7,3 -406
VAS 5,5 5,2 5,4 33 41 74 +2,1 +26 +0,5 -64
VIHR 1,8 4,2 3,2 11 33 44 -2,0 -33 -0,3 -53
KD 3,5 2,4 2,9 21 19 40 +0,5 +4 +0,1 -40
RKP 1,0 0,5 0,7 6 4 10 +0,5 +6 +0,7 +10
M11 0,2 1,0 0,7 1 8 9 +0,7 +9 +0,5 +2
SKP 0,8 0,5 0,7 5 4 9 +0,1 +1 +0,3 -2
ITSP 0,3 0,8 0,6 2 6 8 +0,2 +2 +0,4 +3
PIR 0,5 0,3 0,4 3 2 5 +0,4 +5 -0,1 -8
KÖY 0,3 0,0 0,1 2 0 2 -0,3 -4 +0,1 +2
SVR 0,0 0,1 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,3 -9
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä