Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Oulun vaalipiiri - Utajärvi - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 493
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 882
Äänestysprosentti 38,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 820
Äänestysprosentti 2009 35,0% Hylätyt äänet 5
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 50,3 444 -4,1 -2 +11,4 -149
PS 21,9 193 +3,3 +41 -11,2 -311
VAS 12,4 109 +6,5 +61 +2,0 -50
KOK 6,2 55 +0,4 +7 +1,1 -23
SDP 5,6 49 -5,3 -40 -3,3 -87
VIHR 1,4 12 +0,3 +3 -0,6 -19
KD 1,2 11 -0,2 -1 +0,2 -4
ITSP 0,5 4 +0,3 +3 +0,5 +4
PIR 0,2 2 +0,2 +2 +0,1 0
KÖY 0,1 1 -0,6 -5 +0,1 +1
M11 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SVR 0,1 1 +0,1 +1 0,0 -1
RKP 0,0 0 -0,4 -3 0,0 0
SKP 0,0 0 -0,1 -1 -0,1 -1
E252 0,0 0 - - - -

Oulun vaalipiiri - Utajärvi - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 493
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 882
Äänestysprosentti 38,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 820
Äänestysprosentti 2009 35,0% Hylätyt äänet 5
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 48,8 51,1 50,3 142 302 444 -4,1 -2 +11,4 -149
PS 23,4 21,2 21,9 68 125 193 +3,3 +41 -11,2 -311
VAS 12,7 12,2 12,4 37 72 109 +6,5 +61 +2,0 -50
KOK 5,2 6,8 6,2 15 40 55 +0,4 +7 +1,1 -23
SDP 5,5 5,6 5,6 16 33 49 -5,3 -40 -3,3 -87
VIHR 1,7 1,2 1,4 5 7 12 +0,3 +3 -0,6 -19
KD 1,7 1,0 1,2 5 6 11 -0,2 -1 +0,2 -4
ITSP 0,3 0,5 0,5 1 3 4 +0,3 +3 +0,5 +4
PIR 0,0 0,3 0,2 0 2 2 +0,2 +2 +0,1 0
KÖY 0,0 0,2 0,1 0 1 1 -0,6 -5 +0,1 +1
M11 0,3 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
SVR 0,3 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 0,0 -1
RKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,4 -3 0,0 0
SKP 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,1 -1 -0,1 -1
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä