Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Lapin vaalipiiri - Utsjoki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 262
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 499
Äänestysprosentti 49,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 474
Äänestysprosentti 2009 43,3% Hylätyt äänet 2
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 39,7 198 +3,2 +25 0,0 -103
KOK 15,8 79 -5,3 -21 -1,2 -50
RKP 9,8 49 +9,4 +47 +6,9 +27
PS 9,6 48 -1,8 -6 -6,9 -77
VIHR 8,8 44 +1,2 +8 +5,0 +15
VAS 5,8 29 +1,2 +7 -1,2 -24
SDP 4,0 20 -8,0 -37 -5,1 -49
KD 4,0 20 +0,6 +4 +1,4 0
PIR 1,0 5 +1,0 +5 +1,0 +5
M11 0,6 3 +0,6 +3 +0,6 +3
ITSP 0,2 1 -0,6 -3 +0,2 +1
KÖY 0,2 1 -0,6 -3 +0,2 +1
SVR 0,2 1 +0,2 +1 -0,1 -1
SKP 0,2 1 -0,9 -4 -1,0 -8
E252 0,0 0 - - - -

Lapin vaalipiiri - Utsjoki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 262
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 499
Äänestysprosentti 49,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 474
Äänestysprosentti 2009 43,3% Hylätyt äänet 2
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 35,1 42,0 39,7 59 139 198 +3,2 +25 0,0 -103
KOK 22,0 12,7 15,8 37 42 79 -5,3 -21 -1,2 -50
RKP 8,9 10,3 9,8 15 34 49 +9,4 +47 +6,9 +27
PS 6,0 11,5 9,6 10 38 48 -1,8 -6 -6,9 -77
VIHR 6,5 10,0 8,8 11 33 44 +1,2 +8 +5,0 +15
VAS 6,5 5,4 5,8 11 18 29 +1,2 +7 -1,2 -24
SDP 5,4 3,3 4,0 9 11 20 -8,0 -37 -5,1 -49
KD 4,8 3,6 4,0 8 12 20 +0,6 +4 +1,4 0
PIR 2,4 0,3 1,0 4 1 5 +1,0 +5 +1,0 +5
M11 1,2 0,3 0,6 2 1 3 +0,6 +3 +0,6 +3
ITSP 0,6 0,0 0,2 1 0 1 -0,6 -3 +0,2 +1
KÖY 0,0 0,3 0,2 0 1 1 -0,6 -3 +0,2 +1
SVR 0,6 0,0 0,2 1 0 1 +0,2 +1 -0,1 -1
SKP 0,0 0,3 0,2 0 1 1 -0,9 -4 -1,0 -8
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä