Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Keski-Suomen vaalipiiri - Uurainen - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 605
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 977
Äänestysprosentti 38,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 883
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 6
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
PS 39,1 382 +25,5 +262 +13,1 -62
KESK 30,3 296 -4,6 -12 +2,7 -176
SDP 9,3 91 -13,0 -106 -6,1 -172
KOK 7,9 77 -1,4 -5 +0,3 -53
KD 6,2 61 -2,8 -19 -9,6 -210
VAS 3,9 38 +0,6 +9 -0,4 -35
VIHR 2,0 20 -2,5 -20 -0,3 -20
RKP 0,4 4 +0,1 +1 +0,4 +4
SKP 0,3 3 -0,1 -1 +0,1 0
ITSP 0,2 2 -0,4 -3 +0,1 +1
PIR 0,1 1 +0,1 +1 -0,2 -4
M11 0,1 1 +0,1 +1 0,0 0
SVR 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
KÖY 0,0 0 -0,6 -5 0,0 0
E252 0,0 0 - - - -

Keski-Suomen vaalipiiri - Uurainen - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 605
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 977
Äänestysprosentti 38,6% Hyväksyttyjä ääniä 2009 883
Äänestysprosentti 2009 36,2% Hylätyt äänet 6
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
PS 42,7 36,7 39,1 167 215 382 +25,5 +262 +13,1 -62
KESK 27,6 32,1 30,3 108 188 296 -4,6 -12 +2,7 -176
SDP 10,2 8,7 9,3 40 51 91 -13,0 -106 -6,1 -172
KOK 7,9 7,8 7,9 31 46 77 -1,4 -5 +0,3 -53
KD 6,4 6,1 6,2 25 36 61 -2,8 -19 -9,6 -210
VAS 3,1 4,4 3,9 12 26 38 +0,6 +9 -0,4 -35
VIHR 0,5 3,1 2,0 2 18 20 -2,5 -20 -0,3 -20
RKP 0,3 0,5 0,4 1 3 4 +0,1 +1 +0,4 +4
SKP 0,8 0,0 0,3 3 0 3 -0,1 -1 +0,1 0
ITSP 0,3 0,2 0,2 1 1 2 -0,4 -3 +0,1 +1
PIR 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 -0,2 -4
M11 0,0 0,2 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 0
SVR 0,3 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
KÖY 0,0 0,0 0,0 0 0 0 -0,6 -5 0,0 0
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä