Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Uusikaupunki - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 122
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 303
Äänestysprosentti 34,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 443
Äänestysprosentti 2009 34,6% Hylätyt äänet 30
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 23,3 1 001 +3,4 +117 +10,2 -137
KOK 21,3 916 -3,9 -205 +1,7 -796
SDP 18,6 799 -4,3 -215 -8,0 -1 523
PS 14,0 602 +2,0 +71 -9,4 -1 439
VAS 9,0 387 +2,3 +88 +0,9 -319
KD 6,1 263 +0,2 +2 +1,9 -104
VIHR 4,7 202 -0,3 -19 +2,4 +3
RKP 1,0 43 +0,6 +26 +0,4 -13
ITSP 0,7 30 +0,5 +21 +0,6 +19
PIR 0,5 20 +0,5 +20 +0,1 -19
SKP 0,4 19 +0,1 +6 -0,3 -46
M11 0,2 8 +0,2 +8 0,0 -11
KÖY 0,2 7 0,0 +1 +0,2 +7
SVR 0,1 4 +0,1 +4 -0,3 -27
E252 0,0 2 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Uusikaupunki - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 13 122
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 4 303
Äänestysprosentti 34,1% Hyväksyttyjä ääniä 2009 4 443
Äänestysprosentti 2009 34,6% Hylätyt äänet 30
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 24,2 22,5 23,3 447 554 1 001 +3,4 +117 +10,2 -137
KOK 23,1 19,9 21,3 426 490 916 -3,9 -205 +1,7 -796
SDP 18,6 18,5 18,6 344 455 799 -4,3 -215 -8,0 -1 523
PS 14,0 14,0 14,0 259 343 602 +2,0 +71 -9,4 -1 439
VAS 7,9 9,8 9,0 145 242 387 +2,3 +88 +0,9 -319
KD 6,1 6,1 6,1 113 150 263 +0,2 +2 +1,9 -104
VIHR 3,2 5,8 4,7 59 143 202 -0,3 -19 +2,4 +3
RKP 0,9 1,1 1,0 17 26 43 +0,6 +26 +0,4 -13
ITSP 0,6 0,8 0,7 11 19 30 +0,5 +21 +0,6 +19
PIR 0,3 0,6 0,5 6 14 20 +0,5 +20 +0,1 -19
SKP 0,6 0,3 0,4 11 8 19 +0,1 +6 -0,3 -46
M11 0,1 0,2 0,2 2 6 8 +0,2 +8 0,0 -11
KÖY 0,2 0,2 0,2 3 4 7 0,0 +1 +0,2 +7
SVR 0,1 0,1 0,1 2 2 4 +0,1 +4 -0,3 -27
E252 0,0 0,1 0,0 0 2 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä