Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Vaasan vaalipiiri - Vaasa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 55 571
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 22 345
Äänestysprosentti 44,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 20 177
Äänestysprosentti 2009 41,2% Hylätyt äänet 123
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 26,2 5 853 +0,4 +644 +1,8 -2 402
SDP 17,2 3 838 +1,7 +711 -2,5 -2 826
KOK 17,0 3 803 -1,9 -10 -1,9 -2 591
PS 14,4 3 221 +3,6 +1 041 -1,6 -2 189
KESK 9,2 2 053 -1,8 -159 +5,2 +689
VAS 5,4 1 196 +0,6 +228 -3,6 -1 846
KD 4,9 1 087 +0,4 +178 +1,0 -242
VIHR 4,1 913 -2,5 -409 +1,7 +87
PIR 0,7 151 +0,7 +151 +0,2 -11
ITSP 0,4 91 +0,2 +46 +0,3 +59
M11 0,2 53 +0,2 +53 +0,1 +25
SKP 0,2 52 -0,1 -11 0,0 -24
KÖY 0,1 23 -0,1 -15 +0,1 +23
SVR 0,0 9 0,0 +9 0,0 +2
E252 0,0 2 - - - -

Vaasan vaalipiiri - Vaasa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 55 571
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 22 345
Äänestysprosentti 44,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 20 177
Äänestysprosentti 2009 41,2% Hylätyt äänet 123
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
RKP 23,9 27,7 26,2 2 077 3 776 5 853 +0,4 +644 +1,8 -2 402
SDP 17,0 17,3 17,2 1 475 2 363 3 838 +1,7 +711 -2,5 -2 826
KOK 18,4 16,1 17,0 1 601 2 202 3 803 -1,9 -10 -1,9 -2 591
PS 14,9 14,1 14,4 1 295 1 926 3 221 +3,6 +1 041 -1,6 -2 189
KESK 10,3 8,5 9,2 894 1 159 2 053 -1,8 -159 +5,2 +689
VAS 5,4 5,3 5,4 470 726 1 196 +0,6 +228 -3,6 -1 846
KD 5,0 4,8 4,9 437 650 1 087 +0,4 +178 +1,0 -242
VIHR 3,8 4,3 4,1 327 586 913 -2,5 -409 +1,7 +87
PIR 0,4 0,9 0,7 34 117 151 +0,7 +151 +0,2 -11
ITSP 0,4 0,4 0,4 34 57 91 +0,2 +46 +0,3 +59
M11 0,3 0,2 0,2 23 30 53 +0,2 +53 +0,1 +25
SKP 0,3 0,2 0,2 28 24 52 -0,1 -11 0,0 -24
KÖY 0,1 0,1 0,1 6 17 23 -0,1 -15 +0,1 +23
SVR 0,0 0,1 0,0 1 8 9 0,0 +9 0,0 +2
E252 0,0 0,0 0,0 0 2 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä