Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Valkeakoski - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 17 249
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 780
Äänestysprosentti 34,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 494
Äänestysprosentti 2009 33,7% Hylätyt äänet 40
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 24,5 1 417 -1,6 -17 +2,9 -1 027
SDP 19,5 1 125 -6,4 -297 -13,2 -2 572
PS 15,3 884 +3,5 +236 -5,1 -1 421
KESK 14,1 816 +2,8 +193 +6,6 -27
VAS 11,4 657 +3,9 +248 +3,0 -295
VIHR 6,7 387 -3,6 -181 +3,1 -17
KD 5,6 322 +1,5 +99 +2,0 -83
RKP 0,8 49 +0,3 +17 +0,8 +49
SKP 0,7 40 -0,3 -12 -0,2 -57
PIR 0,6 34 +0,6 +34 +0,1 -25
ITSP 0,3 19 +0,1 +9 +0,2 +12
KÖY 0,2 12 -0,1 -7 +0,2 +12
M11 0,2 9 +0,2 +9 0,0 -8
SVR 0,1 7 +0,1 +7 -0,3 -35
E252 0,0 2 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Valkeakoski - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 17 249
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 780
Äänestysprosentti 34,9% Hyväksyttyjä ääniä 2009 5 494
Äänestysprosentti 2009 33,7% Hylätyt äänet 40
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,3 23,3 24,5 608 809 1 417 -1,6 -17 +2,9 -1 027
SDP 21,1 18,4 19,5 488 637 1 125 -6,4 -297 -13,2 -2 572
PS 14,2 16,0 15,3 329 555 884 +3,5 +236 -5,1 -1 421
KESK 14,1 14,1 14,1 326 490 816 +2,8 +193 +6,6 -27
VAS 11,1 11,5 11,4 257 400 657 +3,9 +248 +3,0 -295
VIHR 4,5 8,1 6,7 105 282 387 -3,6 -181 +3,1 -17
KD 5,4 5,7 5,6 126 196 322 +1,5 +99 +2,0 -83
RKP 1,0 0,8 0,8 22 27 49 +0,3 +17 +0,8 +49
SKP 1,1 0,4 0,7 26 14 40 -0,3 -12 -0,2 -57
PIR 0,5 0,7 0,6 11 23 34 +0,6 +34 +0,1 -25
ITSP 0,2 0,4 0,3 4 15 19 +0,1 +9 +0,2 +12
KÖY 0,1 0,3 0,2 2 10 12 -0,1 -7 +0,2 +12
M11 0,2 0,1 0,2 4 5 9 +0,2 +9 0,0 -8
SVR 0,2 0,1 0,1 4 3 7 +0,1 +7 -0,3 -35
E252 0,0 0,0 0,0 1 1 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä