Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Valtimo - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 041
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 675
Äänestysprosentti 34,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 617
Äänestysprosentti 2009 29,2% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 45,3 306 +2,4 +41 +3,2 -227
SDP 17,6 119 -4,1 -15 -6,0 -180
PS 13,3 90 +0,9 +13 -7,9 -178
VAS 9,3 63 +4,8 +35 +5,2 +11
VIHR 4,3 29 -4,3 -24 +2,4 +5
KOK 4,1 28 +0,3 +4 +1,4 -6
KD 3,9 26 +0,8 +7 +1,1 -9
SKP 0,6 4 -0,2 -1 +0,3 0
ITSP 0,4 3 -0,4 -2 -0,2 -5
KÖY 0,4 3 0,0 0 +0,4 +3
RKP 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
PIR 0,1 1 +0,1 +1 -0,1 -1
M11 0,1 1 +0,1 +1 0,0 0
E252 0,1 1 - - - -
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,1 -1

Pohjois-Karjalan vaalipiiri - Valtimo - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 2 041
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 675
Äänestysprosentti 34,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 617
Äänestysprosentti 2009 29,2% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 47,0 43,2 45,3 179 127 306 +2,4 +41 +3,2 -227
SDP 16,5 19,0 17,6 63 56 119 -4,1 -15 -6,0 -180
PS 13,4 13,3 13,3 51 39 90 +0,9 +13 -7,9 -178
VAS 7,1 12,2 9,3 27 36 63 +4,8 +35 +5,2 +11
VIHR 3,7 5,1 4,3 14 15 29 -4,3 -24 +2,4 +5
KOK 5,5 2,4 4,1 21 7 28 +0,3 +4 +1,4 -6
KD 3,9 3,7 3,9 15 11 26 +0,8 +7 +1,1 -9
SKP 1,0 0,0 0,6 4 0 4 -0,2 -1 +0,3 0
ITSP 0,3 0,7 0,4 1 2 3 -0,4 -2 -0,2 -5
KÖY 0,8 0,0 0,4 3 0 3 0,0 0 +0,4 +3
RKP 0,3 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 +0,1 +1
PIR 0,3 0,0 0,1 1 0 1 +0,1 +1 -0,1 -1
M11 0,0 0,3 0,1 0 1 1 +0,1 +1 0,0 0
E252 0,3 0,0 0,1 1 0 1 - - - -
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,1 -1
Muualla Yle.fi:ssä