Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Uudenmaan vaalipiiri - Vantaa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 155 070
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 61 915
Äänestysprosentti 41,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 59 912
Äänestysprosentti 2009 41,6% Hylätyt äänet 328
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 27,3 16 927 +0,8 +1 019 +1,5 -9 701
SDP 16,6 10 257 -6,5 -3 556 -6,0 -13 070
PS 15,0 9 277 +3,6 +2 465 -7,7 -14 144
VIHR 11,6 7 180 -4,0 -2 162 +1,6 -3 130
KESK 10,0 6 195 +1,7 +1 211 +4,8 +853
VAS 8,9 5 498 +2,5 +1 652 +2,7 -912
KD 5,0 3 102 +1,3 +893 +1,8 -185
RKP 3,4 2 099 +0,4 +311 +1,0 -345
PIR 0,8 510 +0,8 +510 +0,1 -190
M11 0,4 239 +0,4 +239 +0,1 -105
ITSP 0,4 230 +0,1 +93 +0,3 +99
SKP 0,3 202 -0,2 -131 0,0 -157
KÖY 0,2 124 -0,1 -55 +0,1 -7
SVR 0,1 52 +0,1 +52 +0,1 +35
E252 0,0 23 - - - -

Uudenmaan vaalipiiri - Vantaa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 155 070
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 61 915
Äänestysprosentti 41,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 59 912
Äänestysprosentti 2009 41,6% Hylätyt äänet 328
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KOK 26,1 28,1 27,3 6 079 10 848 16 927 +0,8 +1 019 +1,5 -9 701
SDP 19,1 15,0 16,6 4 462 5 795 10 257 -6,5 -3 556 -6,0 -13 070
PS 15,3 14,8 15,0 3 557 5 720 9 277 +3,6 +2 465 -7,7 -14 144
VIHR 8,7 13,4 11,6 2 025 5 155 7 180 -4,0 -2 162 +1,6 -3 130
KESK 10,4 9,8 10,0 2 422 3 773 6 195 +1,7 +1 211 +4,8 +853
VAS 9,4 8,5 8,9 2 202 3 296 5 498 +2,5 +1 652 +2,7 -912
KD 5,6 4,7 5,0 1 300 1 802 3 102 +1,3 +893 +1,8 -185
RKP 3,5 3,3 3,4 815 1 284 2 099 +0,4 +311 +1,0 -345
PIR 0,4 1,1 0,8 104 406 510 +0,8 +510 +0,1 -190
M11 0,3 0,4 0,4 81 158 239 +0,4 +239 +0,1 -105
ITSP 0,3 0,4 0,4 78 152 230 +0,1 +93 +0,3 +99
SKP 0,4 0,3 0,3 98 104 202 -0,2 -131 0,0 -157
KÖY 0,2 0,2 0,2 51 73 124 -0,1 -55 +0,1 -7
SVR 0,1 0,1 0,1 21 31 52 +0,1 +52 +0,1 +35
E252 0,0 0,0 0,0 9 14 23 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä