Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pohjois-Savon vaalipiiri - Varkaus - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 18 699
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 361
Äänestysprosentti 30,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 249
Äänestysprosentti 2009 33,8% Hylätyt äänet 32
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 20,7 1 112 +1,8 -69 -17,4 -3 468
KOK 20,2 1 085 +7,5 +292 +0,7 -1 255
KESK 19,2 1 029 -11,2 -873 +9,6 -126
PS 14,3 769 +5,7 +226 -0,6 -1 020
VAS 11,0 592 +5,3 +234 -1,3 -890
KD 7,8 416 -8,5 -603 +5,4 +124
VIHR 4,6 249 -1,0 -103 +2,4 -13
RKP 0,5 27 +0,2 +8 +0,5 +27
ITSP 0,4 21 +0,2 +8 +0,3 +6
PIR 0,3 17 +0,3 +17 +0,3 +17
M11 0,3 17 +0,3 +17 +0,1 -6
SKP 0,2 13 +0,1 +1 +0,1 -3
KÖY 0,1 6 -0,2 -16 +0,1 0
SVR 0,1 6 +0,1 +6 -0,2 -28
E252 0,0 2 - - - -

Pohjois-Savon vaalipiiri - Varkaus - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 18 699
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 5 361
Äänestysprosentti 30,0% Hyväksyttyjä ääniä 2009 6 249
Äänestysprosentti 2009 33,8% Hylätyt äänet 32
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
SDP 23,6 18,0 20,7 617 495 1 112 +1,8 -69 -17,4 -3 468
KOK 19,3 21,1 20,2 504 581 1 085 +7,5 +292 +0,7 -1 255
KESK 19,4 19,0 19,2 506 523 1 029 -11,2 -873 +9,6 -126
PS 14,0 14,7 14,3 365 404 769 +5,7 +226 -0,6 -1 020
VAS 10,6 11,4 11,0 277 315 592 +5,3 +234 -1,3 -890
KD 7,9 7,6 7,8 206 210 416 -8,5 -603 +5,4 +124
VIHR 3,6 5,6 4,6 95 154 249 -1,0 -103 +2,4 -13
RKP 0,4 0,6 0,5 11 16 27 +0,2 +8 +0,5 +27
ITSP 0,2 0,6 0,4 5 16 21 +0,2 +8 +0,3 +6
PIR 0,1 0,5 0,3 3 14 17 +0,3 +17 +0,3 +17
M11 0,4 0,3 0,3 10 7 17 +0,3 +17 +0,1 -6
SKP 0,2 0,3 0,2 4 9 13 +0,1 +1 +0,1 -3
KÖY 0,1 0,1 0,1 3 3 6 -0,2 -16 +0,1 0
SVR 0,1 0,1 0,1 3 3 6 +0,1 +6 -0,2 -28
E252 0,0 0,1 0,0 0 2 2 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä