Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Vehmaa - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 964
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 711
Äänestysprosentti 37,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 778
Äänestysprosentti 2009 40,2% Hylätyt äänet 4
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 33,8 240 -3,0 -46 +6,0 -142
KOK 22,6 161 +2,0 0 +4,9 -82
PS 13,5 96 -0,8 -15 -8,9 -212
SDP 12,7 90 -1,2 -18 -5,0 -153
VAS 9,3 66 +2,7 +15 +1,6 -40
KD 3,7 26 +1,0 +5 +1,3 -7
VIHR 2,1 15 -0,3 -4 -0,5 -21
RKP 0,7 5 +0,4 +3 +0,4 +1
KÖY 0,4 3 +0,2 +1 +0,4 +3
ITSP 0,3 2 -0,1 -1 +0,1 -1
PIR 0,3 2 +0,3 +2 +0,2 +1
M11 0,3 2 +0,3 +2 +0,2 0
SVR 0,3 2 +0,3 +2 -0,2 -5
SKP 0,1 1 -0,4 -3 -0,3 -4
E252 0,0 0 - - - -

Varsinais-Suomen vaalipiiri - Vehmaa - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 1 964
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 711
Äänestysprosentti 37,3% Hyväksyttyjä ääniä 2009 778
Äänestysprosentti 2009 40,2% Hylätyt äänet 4
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 31,8 35,1 33,8 92 148 240 -3,0 -46 +6,0 -142
KOK 26,3 20,1 22,6 76 85 161 +2,0 0 +4,9 -82
PS 13,5 13,5 13,5 39 57 96 -0,8 -15 -8,9 -212
SDP 12,1 13,0 12,7 35 55 90 -1,2 -18 -5,0 -153
VAS 8,0 10,2 9,3 23 43 66 +2,7 +15 +1,6 -40
KD 3,1 4,0 3,7 9 17 26 +1,0 +5 +1,3 -7
VIHR 2,4 1,9 2,1 7 8 15 -0,3 -4 -0,5 -21
RKP 0,7 0,7 0,7 2 3 5 +0,4 +3 +0,4 +1
KÖY 0,3 0,5 0,4 1 2 3 +0,2 +1 +0,4 +3
ITSP 0,3 0,2 0,3 1 1 2 -0,1 -1 +0,1 -1
PIR 0,3 0,2 0,3 1 1 2 +0,3 +2 +0,2 +1
M11 0,0 0,5 0,3 0 2 2 +0,3 +2 +0,2 0
SVR 0,7 0,0 0,3 2 0 2 +0,3 +2 -0,2 -5
SKP 0,3 0,0 0,1 1 0 1 -0,4 -3 -0,3 -4
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä