Tulospalvelu - Eurovaalit 2014

Näytä: Perustiedot Laajat tiedot

Pirkanmaan vaalipiiri - Vesilahti - Puolueiden kannatus Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus kunnassa vaalipiirissä laskennan tässä vaiheessa.
Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • äänimäärä (kasvaa laskennan edistyessä)

Muutoksia verrataan eurovaaleihin 2009 ja eduskuntavaaleihin 2011.

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 227
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 254
Äänestysprosentti 39,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 215
Äänestysprosentti 2009 39,9% Hylätyt äänet 11
  Eurovaalit 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
Puolue Prosenttia Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 27,5 345 -2,9 -24 -0,5 -285
KOK 25,0 314 +0,5 +16 +6,9 -92
PS 15,7 197 +4,4 +59 -6,5 -301
VIHR 9,6 121 -0,6 -4 +4,1 -3
SDP 9,0 113 -4,7 -54 -5,3 -208
VAS 5,5 69 +1,1 +15 +0,6 -42
KD 4,8 60 +1,0 +14 -0,4 -56
RKP 0,6 8 +0,6 +7 +0,6 +8
PIR 0,6 8 +0,6 +8 +0,2 0
ITSP 0,6 7 +0,2 +3 +0,6 +7
M11 0,4 5 +0,4 +5 +0,4 +4
SKP 0,3 4 +0,1 +1 -0,4 -11
KÖY 0,2 3 +0,1 +1 +0,2 +3
SVR 0,0 0 0,0 0 -0,4 -10
E252 0,0 0 - - - -

Pirkanmaan vaalipiiri - Vesilahti - Puolueiden kannatus - laajat tiedot Selitysteksti tulosteelle

Taulukossa on puolueiden kannatus laskennan tässä vaiheessa. Jos laskenta on kesken, tulokset voivat muuttua.

Taulukon luvut ovat:

  • puolueen kannatus ennakkoäänestyksessä (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä)
  • puolueen kannatus vaalipäivän äänestyksessä
  • puoluen kannatus yhteensä
  • äänimäärä ennakkoäänestyksessä
  • äänimäärä vaalipäivänä
  • kokonaisäänimäärä
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eurovaaleihin 2009
  • kannatuksen ja äänimäärän vertailu eduskuntavaaleihin 2009

Kotimaan äänestysprosentti näytetään, kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.

Tiedot päivitetty 30.5.2014, 09.53 Äänioikeutettuja 3 227
Äänistä laskettu 100,0% Hyväksyttyjä ääniä 1 254
Äänestysprosentti 39,7% Hyväksyttyjä ääniä 2009 1 215
Äänestysprosentti 2009 39,9% Hylätyt äänet 11
  Kannatus 2014 Muutos eurovaalit 2009 Muutos eduskuntavaalit 2011
  Prosenttia Ääniä    
Puolue Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Ennakkoon Vaalipäivä Yhteensä Prosentti­yksikköä Ääniä Prosentti­yksikköä Ääniä
KESK 30,8 26,3 27,5 102 243 345 -2,9 -24 -0,5 -285
KOK 20,5 26,7 25,0 68 246 314 +0,5 +16 +6,9 -92
PS 15,4 15,8 15,7 51 146 197 +4,4 +59 -6,5 -301
VIHR 8,8 10,0 9,6 29 92 121 -0,6 -4 +4,1 -3
SDP 14,2 7,2 9,0 47 66 113 -4,7 -54 -5,3 -208
VAS 4,5 5,9 5,5 15 54 69 +1,1 +15 +0,6 -42
KD 4,5 4,9 4,8 15 45 60 +1,0 +14 -0,4 -56
RKP 0,6 0,7 0,6 2 6 8 +0,6 +7 +0,6 +8
PIR 0,3 0,8 0,6 1 7 8 +0,6 +8 +0,2 0
ITSP 0,0 0,8 0,6 0 7 7 +0,2 +3 +0,6 +7
M11 0,0 0,5 0,4 0 5 5 +0,4 +5 +0,4 +4
SKP 0,3 0,3 0,3 1 3 4 +0,1 +1 -0,4 -11
KÖY 0,0 0,3 0,2 0 3 3 +0,1 +1 +0,2 +3
SVR 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0 -0,4 -10
E252 0,0 0,0 0,0 0 0 0 - - - -
Muualla Yle.fi:ssä